Postări

Biserica "Sfinții Voievozi" din Târgu Jiu

Muzeul arhitecturii populare din Gorj de la Curtișoara

Muzeul de artă din Târgu Jiu

Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"

Casa Memorială Constantin Brâncuşi de la Hobiţa

Mânăstirea Tismana

Cloşani - Barajul şi Lacul Valea Mare

Monumentul Proclamaţiei de la Padeş

Cula Glogoveanu