Casa Memorială I. G. Duca

Ion Gheorghe Duca (1879-1933) a fost o figură ilustră a politicii româneşti interbelice, un intelectual rafinat provenit dintr-o familie ce a dat României mai multe generaţii de oameni remarcabili. Bărbaţii de stat de anvergură se forjează deseori în mai multe generaţii, produsul unor şcoli de elită, unei creşteri desăvârşite.
Astfel, bunicul său, Ion Duca, a fost ministru în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866).
Tatăl său, Gheorghe Ion Duca, a fost director al Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele şi Director General al Căilor Ferate Române. Vizavi de Gara de Nord puteţi admira statuia ilustrului inginer.
Tânărul I. G. Duca s-a născut la Bucureşti şi a urmat cele mai bune şcoli din capitală (Liceul "Sfântul Sava"). Facultatea de drept o va urma la Paris. La 23 de ani era deja judecător la Horezu şi va rămâne definitiv fermecat de frumoasele locuri încărcate de istorie în care poposea.
Astfel, 10 ani mai târziu, în 1912, după ce deja şi-a început ascensiunea politică în Partidul Naţional Liberal, I. G. Duca îşi construieşte o casă de vacanţă pe moşia achiziţionată la Măldăreşti, moşie ce cuprindea şi culele istorice Măldăreşti (Duca) şi Greceanu. A fost pe deplin în măsură să preţuiască valoarea culelor seculare - mărturie stă însăşi casa clădită de el în pur stil vernacular. Astfel, moşia de la Măldăreşti avea să renască sub ocrotirea sa.
I. G. Duca avea să urmeze o strălucită carieră politică, devenind succesiv Ministru al Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Ministru al Agriculturii şi mai târziu Ministru de Externe. De asemenea, după dispariţia lui Ion. I. C. Brătianu (1864-1927) şi Vintilă Brătianu (1867-1930), avea să devină Preşedintele Partidului Naţional Liberal şi va fi numit Prim-ministru de către Regele Carol al II-lea în 1933. De altfel, Duca nu era partizanul Restauraţiei (revenirii lui Carol al II-lea pe tron), considerănd acest compromis ca fiind riscant, faţă de faptele reprehensibile ale prinţului, incompatibile cu calitatea de rege. Evenimentele însă, au decis altfel iar cu sprijinul ţărăniştilor, Carol al II-lea şi-a recăpătat tronul (1930-1940).
I. G. Duca nu avea o atitudine conciliantă nici faţă de mişcările extremiste: comunişti sau legionari, mişcări ce ameninţau democraţia şi însăşi fiinţa României Mari. În calitate de şef al guvernului, I. G. Duca avea să ia măsuri pentru dizolvarea Gărzii de Fier. Ca represalii, un comando al acesteia (Nicadorii) îl asasinează pe premier în gara de la Sinaia la 29 decembrie 1933. O placă memorială este aşezată acolo - îmi aduc aminte, copil fiind în vacanţe la munte, că o citeam cu mare curiozitate de fiecare dată când treceam pe sub ea.
I. G. Duca este înmormântat, conform dorinţelor sale, în cimitirul din satul Urşani, nu departe de Măldăreşti - ultima dorinţă modestă a unui om excepţional, dar care totodată şi-a păstrat o simplitate naturală. Astfel de oameni de stat, mai rar întâlnim astăzi. Moştenirea sa rămâne vie la Măldăreşti.
Vizita casei memoriale prilejuieşte admirarea unor obiecte personale ale politicianului sau obiecte vechi din vremea sa. Interioarele sunt deosebite, atmosfera interbelică, rafinată. Veţi afla multe informaţii interesante de la ghida muzeului. Nu omiteți să vedeți și mica grădină de lângă casă, un colț foarte liniștit.

Este interesant de ştiut că într-o anexă a casei memoriale turiştii se pot caza, în condiţii foarte bune, cu doar 60 de lei pe noapte. Sunt disponibile grupuri sanitare individuale şi o bucătărie comună la 3 camere. Puteţi afla mai multe informaţii consultând site-ul Muzeului Judeţean Vâlcea.

Fotografii (1,2,3,4): Mirela Bena


I. G. Duca Memorial House

Ion Gheorghe Duca (1879-1933) was an important political figure of interwar Romania, a refined intelectual from an illustruous family. Great men and great statesmen especially are bred in several generations, the product of elite schools and a certain upbringing.
Duca's grandfather, Ion Duca, was minister during Alexandru Ioan Cuza's reign (1859-1866).
His father, Gheorghe Ion Duca, was head of the National School of Bridges and Roads and head of the Romanian Railroad Society. A statue of him was erected near the North Trainstation in Bucharest.
Young Duca grew up in Bucharest and was taught in the best schools (Saint Sava Highschool). He then studied law in Paris. At 23 he was already a judge in Horezu area. He shall be forever enchanted by the beautiful places he discovered. Ten years later, in 1912, already a Member of Parliament of the National Liberal Party, I. G. Duca builds a house on the estate that he bought at Măldărești. The estate includes the two fortified boyar houses (kule), Măldărești (Duca) and Greceanu. He was one of the best able to appreciate the beauty of the historical structures, building his house in pure vernacular style. The estate and all on it received a new life under his care.
I.G. Duca was destined for a brilliant political career, becoming several times minister (Agriculture, Internal and Foreign Affairs or Education). He rose to the top of his party hierarchy, becoming president in 1930. In 1933 he was appointed Prime Minister by King Carol II (1930-1940). He was partisan of a hard line towards extremists - Communists and the far-right Iron Guard Party, formations which threatened democracy and the existence of Greater Romania, as it was formed by the Versailles Treaties. Thus, Duca outlawed the Iron Guard because of excesses committed by its members. The reprisal was swift and a commando (the Nicadori) assassinated the Premier in Sinaia train-station on December 29th 1933. A memorial plaque on the site mentions the tragic event. I remember seeing it often in my childhood while waiting for trains, returnig from summer camps - I was kind of fascinated by it and read it again and again, wondering and not quite undrstanding at the time the motives for murdering a man in such a bruta way.
I.G. Duca was burried, according to his wishes, in the small village of Urșani, not far from Măldărești. An exceptional man with a modest demeanor - seldom encountered nowadays. His legacy lives on at Măldărești.
Visiting the memorial house, one can see old furniture and objects belonging to the family. The atmosphere belongs to another age, it is refined, yet retains a form of simplicity. The guide shall give you more information on the whole estate (the kule and the memorial house). The small garden next to the house is very beautiful and should not be skipped.

Good thing to know: tourists can stay at the memorial house. There are rooms with individual bathrooms and a shared kitchen in an annex, for only 60 lei. You can find out more on the site of the Vâlcea County Museum - Măldărești section, including the direct telephone number.

Pictures (1,2,3,4): Mirela Bena

Comentarii

Trimiteți un comentariu