Fortăreața otomană Medjid Tabia din Silistra

Atracția principală a orașului Silistra este incontestabil fortăreața Medjd Tabia, situată la sudul orașului. Se poate ajunge la aceasta direct cu mașina dar ideal este să faceți o plimbare și să urcați scările ce pornesc de pe bulevardul Veliko Târnovo. Noi am ales a doua variantă.
Fortăreața are origini nobile. Arhitectul care în 1837 a imaginat sistemul de fortificații al Silistrei este nimeni altul decât Helmuth von Moltke, viitorul feldmareșal și șef al statului major al armatei germane în războaiele cu Imperiul Austriac (1866) și Francez (1870-1871). După plecarea tânărului strateg care a contribuit la modernizarea armatei otomane, fortăreața a fost construită și a luat numele sultanului Abdul Medjid (1839-1861), care a reuşit să oprească vremelnic declinul Imperiului Otoman reuşind să stabilească o alianţă cu Anglia şi Franţa. Avea să joace un rol defensiv important la începutul Războiului Crimeii (1853) și va păstra un rol strategic până în timpul războaielor balcanice. Era unul dintre forturile ce atribuiau Silistrei o poziție cheie pentru apărarea Dobrogei.
Fortăreața găzduiește o expoziție de obiecte militare cu intrare și taxă foto (rezonabile). O mare surpriză a fost, imediat ce am trecut poarta, vederea pereților de piatră scrijeliți cu nume de soldați români, ca o urmă neștearsă a prezenței lor. Nume românești precum "Filipescu", "Fătulescu" sau "Apostol" apar foarte clar, chiar și după aproape 100 de ani.
Am dat o tură prin curtea ce seamănă cu un parc, pentru că vremea era bună de plimbare. Pe urmă am intrat în cazemata care găzduiește expoziția. Aceasta urmărește firul istoric al fortăreței de la construcția ei până în zilele noastre. Bulgaria de la San Stefano și România Mare stau aproape una lângă alta în vitrine. Ghidul ne-a povestit câte ceva despre armament sau despre uniformele bulgărești. Pe urmă ne-a îndrumat să vizităm restul fortăreței.
Am urcat pe zidul înierbat de unde se văd pădurea și turnul de televiziune, unul dintre simbolurile orașului. Pentru a termina vizita, a trebuit să dăm ocolul zidurilor pe aleile marginilor hexagonale ce arătau toate la fel, fiind simetrice. Totul este surprinzător de bine păstrat și în primul rând foarte bine construit de la bun început după model german, cu mână de lucru bulgară, la inițiativa otomanilor. Globalizarea a început încă din secolul 19!

Medjidi Tabia Ottoman Fortress

The main attraction in Silistra is without a doubt the Medjdi Tabia fortress, south of the city. It can be reached directly by car but it is best to take a walk through the woods surrounding it, starting from Veliko Târnovo boulevard. That's what we did.
The fortress has a prestigious pedigree. The architect who in 1837 imagined the system of fortifications for Silistra is none other than Helmuth von Moltke, the future Field Marshall and Chief of Staff of the German army in the wars against the Austrian (1866) and French Empires (1870-1871). The young strategist contributed to the modernization of the Ottoman army and after he left the fortress was built according to his plans. It was named after Sultan Abdul Medjid (1839-1861), the sultan who succeeded in temporarily halting the decline of the Ottoman Empire by forging an alliance with England and France. The fortress served the defense of the city during the Crimean War (1853). Its strategic role was still noted during the Balkan Wars as Silistra and its forts were considered the key tot the defense of Dobruja.
The fortress houses a military exhibition with entry and photo fee (reasonable price). A big suprise for me was seeing at the entrance of the fortress many Romanian names carved in the stone walls: it is the names of Romanian soldiers from 80 to 100 years ago: "Filipescu", "Fătulescu" or "Apostol" appear clearly, as enduring witnesses of the Romanian period.
We took a walk around the courtyard at the entrance. It was a really sunny and pleasant day. Then we entered the barracks to see the permanent exhibition. It follows the history of the fortress from its construction to present times. San Stefano Bulgaria and Greater Romania lay almost side by side in the exhibition. The guide told us a few things about the weaponry and the Bulgarian uniforms. Then he gave us directions for the rest of the visit.
We climbed on top of the walls from where we could see the surrounding woods and the television tower, a symbol of the city. At the end of the visit, we walked the alleys of the outer walls, which were very similar and symetric. The fortress is in a surprising good condition and it is clear that it was very well built. German plan, Bulgarian craftsmen and a Turkish initiative: globalization had already started in the 19th century!

Scările ce duc la fortăreață, aproximativ 350. / Approximatively 350 steps lead to the fortress.

panou descriptiv la intrare / descriptive panel at the entrance

Aleea ce duce spre fortăreață / Alley leading to the fortress

intrarea în fortăreață cu porți ferecate / fort entrance with iron reinforced gates

plăcuță trilingvă și program / trilingual sign and open hours

inscripții românești interbelice "Cap. Apostol Alex 1936" / Romanian interwar inscriptions 
"Cap. Apostol Alex 1936"

accesul la fortăreață / access to the fortress

inscripții românești interbelice "Serg(ent) Filipescu Caporal Fatulescu" / Romanian interwar inscriptions 
"Sargent Filipescu Corporal Fatulescu"

tun / artillery

obuze mari și mici / small and large shells

intrarea spre expoziție / exhibition entrance

omniprezentul Vasil Levski the ubiquous

poziția Silistrei pe Dunăre și feldmareșalul Helmuth von Moltke / the position of Silistra on the Danube and Field Marshall Helmuth von Moltke

puști otomane incrustate cu sidef / Ottoman guns with inlays

săbii de epocă / sabres

vitrină cu arme de epocă și macheta monumentului din pasul Șipca pentru Războiul de eliberare al Bulgariei 1877-1878 / 19th century weaponry and a scale model of the Shipka Memorial for the liberation of Bulgaria 

arme de secol 19 / 19th century weapons

mitralieră / machine gun

armata bulgară la începutul secolului 20 / the Bulgarian army at the beginning of the 20th century

Bulgaria de la San Stefano (linie portocalie) și granițele Bulgariei între 1885-1912 (green line) / San Stefano Bulgaria (orange line) and Bulgaria between 1885 and 1912 (green line)

România în 1877, 1913 și 1918 / Romania in 1877, 1913 and 1918

mitralieră și decorații sovietice / machine gun and Soviet decorations

decorații sovietice / Soviet decorations

uniforme militare bulgare / Bulgarian military uniforms

Stalin și liderul Bulgariei comuniste Gheorghe Dimitrov / Stalin and Bulgarian stalinist leader Georgi Dimitrov 1882-1946-1949

curtea interioară a fortăreței / the inner courtyard of the fortress

turnul televiziunii văzut de pe fortăreață / the television tower as seen from the fortress

tunuri / canons 

continuarea vizitei / continuing the visit
aleile perimetrale / the outer alleys


pe pantele fortăreței trăiesc multe țestoase / many turtles live on the fortress slopes

pulberărie / powder storage Comentarii