Ruinele orașului antic Durostorum la Silistra

Mircea cel Bătrân se intitula în titlul voievodal din 1406 "mare voievod și domn din mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste toată Țara Ungrovlahiei și a părților peste munți, încă și către părțile tătărești și Amlașului și Făgărașului herțeg și domnitor al Banatului Severinului și pe amândouă părțile pe toată Podunavia, încă până la marea cea mare și stăpânitor al cetății Dârstorului". În manualele de istorie am întâlnit prima dată numele antic al orașului Silistra, romanul Durostorum, numit Dârstor sau Dristor în română și Drastar în bulgară. Faimosul cartier Dristor din București poartă acest nume pentru că în perioada interbelică de acolo pornea șoseaua spre Silistra.
În orașul modern, Durostorum are un loc de cinste: în parcul central au fost descoperite și restaurate vestigiile zidurilor de apărare (extinse la dimensiuni impresionante de împăratul Iustinian 527-565) precum și o biserică de mari dimensiuni. Se crede că aceasta a fost sediul patriarhului Damian care în 927 conducea biserica bulgară devenită independentă, a șasea patriarhie autocefală după cele de la Roma, Constantinopol, Ierusalim, Alexandria și Antioh.

The ruins of the ancient city of Durostorum

In 1406, Mircea the Old led Wallachia to its greatest extension, which included the ancient city of Silistra, named Durostorum. It appears at the very and of his princely title. In Romanian it was named Dârstor or Dristor and in Bulgarian Drastar. Dristor is nowadays a crowded suburb of Bucharest, named after the road which led to Silistra in the interwar period.
The ruins of the modern city have been rediscovered and restores in the central park of Silistra. You can admire the impressive stone walls built by the Roman Emperor Justinian (527-565) and a large church. It is believed that this church was the seat of Archbishop Damien who in 927 led the independent Bulgarian church, the sixth patriarchy after Rome, Constantinople, Jerusalem, Alexandria and Antioch.  

Comentarii