Creasta Gropșoarele - Zăganu

După ce urcasem de două ori pe vârful Ciucaș, sosise vremea să completăm drumețiile din jurul stațiunii Cheia cu parcurgerea crestei Gropșoarele - Zăganu (sau doar Zăganu, pe scurt). Este un traseu foarte popular și nu puțini bloggeri au scris despre drumețiile lor, desfășurate uneori în condiții extreme.
Noi am pornit la drum din Cheia, iar prima porțiune până la cabana Muntele Roșu v-am povestit-o deja. Porținea până la Răscruce este de asemenea comună cu traseul spre vârful Ciucaș.
Era începutul concediului din august 2013 și urma o zi superbă pe munte. Vă recomand foarte călduros acest traseu ușor și cu peisaje deosebite.

The Gropșoarele - Zăganu ridge

After climbing the Ciucaș summit twice, it was time to complete the trips around Cheia with the Gropșoarele - Zăganu ridge (Zăganu for short). It is a very popular path and many other people went on it and blogged about it. Some experiences are quite extreme.
We started the trip in Cheia, and I already told you about the first part, until the Muntele Roșu chalet (Red Mountain chalet). The path up to the Răscruce marker is the same as the one to the Ciucaș summit.
It was the beginning of our vacation in August 2013 and we had a full day on the mountain ahead of us. I recommend wholeheartedly you take this trip. It is easy and the views are spectacular.

Lângă cabana Muntele Roșu este o hartă pe care vă recomand să o consultați și să vă notați ce marcaje să urmați. Traseul nu este complicat dar e mai bine pe munte să fim orientați iar dacă traseul e lung sau încâlcit, e bună și o hartă. 

At the Muntele Roșu chalet there is a map and I recommend you take a look at it and remember the markings you need to follow. The route is not complicated but it is better to have a good orientation on the mountain and for longer or more complicated trails a map is very useful. 

Începem să urcăm, pornind spre pădurea de la marginea cabanelor. Avem la picioarele noastre poiana cabanei Muntele Roșu. 

We start climbing, reaching the edge of the forest and we see the clearing with the Muntele Roșu and other chalets. 

Urcușul abrupt de la început, de data asta perspectivă spre culme. 
The steep climb at the beginning of the trail, this time photographed towards the top.

Pe culmea intermediară se află o stație meteorologică. / On this intermediate ridge there is a weather station. 

Urmează o potecă îngustă dar lină. / Next is a narrow but smooth path. 

Cred că sunteți de acord cu mine că acest trunchi mort este foarte fotogenic. Am încercat mai multe unghiuri. I think you agree with me that this dead tree trunk is photogenic. I tried different angles. 

Continuăm pe potecă. / We continue on our path.

Poteca din spatele nostru, cu vârful Muntele Roșu (1765m). / The path behind us with the small Muntele Roșu peak (1765m).  

la vale / downwards

În depărtare se văd vârful Tigăile Mari și Ciucaș (1954m) pe care am urcat anul trecut. 
In the distance we can see the Tigăile Mari and Ciucaș (1954m) peaks, climbed last year. 

Foarte repede am dat peste o turmă mixtă de oi, capre și un măgar. Noi ne punem pe pozat.
Very soon we encounter a a mixed flock: sheep, goats and a donkey. We start taking pictures.
Ciobanul se uită blazat la noi. Așa-i cu orășenii, chiar și cei care au copilărit la țară, ca noi. Văd niște animale domestice și o iau razna, scot aparatele, scot telefoanele inteligente și nu se mai opresc din pozat. :) 

The shepherd is looking blandly at us. Townsfolk... Even those who grew up in the countryside, like us, go crazy when they see domestic animals. They whip out cameras or smartphones and go nuts. :) 
După epuizăm unghiurile de pozat, ne continuăm drumul pe creastă. 
After we run out of shooting angles we go on our way. 

Pe drum admirăm stâncile abrupte care mărginesc spre vest creasta pe care pășim. 
On our way we look at the beautiful rock landscape at the western edge of our ridge. Valea este abruptă. / It's a steep way down. 

Privim în urma noastră. În depărtare se vede vârful Ciucaș. Pe culmea de pe care venim observăm trei stații meteorologice abandonate. 
We take a look behind us. In the distance we see the Ciucaș peak. On the ridge we are crossing there are three abandoned meteorological stations. 


Avansăm rapid pe creastă. / We make quick progress on the ridge. 

În plan secund vârful Muntele Roșu și în plan îndepărtat vârful Ciucaș. 
In the middle the Muntele Roșu peak and in the back the Ciucaș peak. 
Vedem deja vârful Gropșoarele și în depărtare colții Zăganului. 
We already see the Gropșoarele peak and in the distance the rocky outcrops of the the Zăganu ridge. 

Zoom pe Gropșoarele. / Zoom on Gropșoarele peak. 

Gata! Am ajuns pe vârful Gropșoarele, 1883 metri. / And we're here! Gropșoarele peak, 1883 meters. 

Pe vârful Gropșoarele am făcut o pauză și am admirat peisajul. Creasta Gropșoarele - Zăganu este superbă de jos, se vede foarte frumos de la cabana Muntele Roșu, și oferă multe peisaje de sus. 
We took a break on Gropșoarele peak and enjoyed the view. The Gropșoarele - Zăganu ridge is beautiful viewed from the valley, from example from the Muntele Roșu chalet. There are more beautiful landscapes on the ridge itself.  

Pornim pe poteca spre vârful Zăganu. / We start walking towards the Zăganu peak.

Și deja coborâm un pic. / And we already start descending a bit.

și modelul său / and its model

Porțiunea asta a fost cam abruptă iar grohotișul instabil. /  This section was quite steep and the gravel unstable. 


A urmat apoi porțiunea denumită "la lanțuri". Este într-adevăr un povârniș stâncos unde a fost instalat un lanț pentru siguranță. 
Next is a section named "at the chains". Indeed, this is a rocky section where a chain was installed to facilitate its crossing. 

După lanțuri urmează colții Zăganului. Al treilea, cu un mic moț, este Turnul de aramă. 
After the chains, we see the Zăganu cliffs. The third summit in the distance with a small crest is the Brass Tower. 

În vale se vede foarte bine Cheia. / We can see Cheia very well down in the valley.  

Am trecut de zona cu lanțuri, pe care o vedem în urmă. Soarele nu cooperează deloc pentru poze, a intrat în nori.
We see the spot with the chains behind us. The sun is not helping us when taking pictures, it is covered by the clouds. 

Zona pe care am traversat-o este foarte stâncoasă, poteca fiind aici săpată în piatră. 
This section is very rocky and the path had to be chiseled in the stone.

Ne continuăm drumul. Vârful Zăganu nu e departe. / We continue our journey. The Zăganu peak is not far.

A ieșit soarele și luminează frumos drumul pe care l-am lăsat în urmă. 
The sun came out and was lighting the road we left begind us. Obiectiv atins: vârful Zăganu, 1725 metri. / Target reached: Zăganu peak, 1725 meters. 

E timpul să coborâm de pe creastă, mergem direct spre Cheia. 
It is time to descend from the ridge, towards Cheia.Coborâșul e abrupt. / It's a steep way down.

Soarele nu face decât să potențeze frumusețea naturală a crestei Zăganu. 
The sunlight can only enhance the natural beauty of Zăganu ridge. 

Printr-o poiană zărim un nou marcaj. / Through a clearing we see a new marker. Am coborât de pe creasta Zăganu și am ajuns în zona Stânii Zăganu. La stână nu erau câini, dar oricum, nu era motiv de teamă. Câinii, dacă te latră și-și arată colții trebuie să le faci față calm și în niciun caz să nu o rupi la fugă. La nevoie luat un băț de jos pentru alonjă. În rest, câinii nu atacă dacă te văd stăpân pe tine. 

We have climbed down from the Zăganu Ridge and we were around the Zăganu Sheepfold. There were no dogs at the fold. Even if there were, there would have been no need to panic. If dogs bark or bare their teeth, just keep calm and face them. Don't run! Pick up a stick to keep them at bay, eventually, but bottom line is that if they see you standing your ground, they will never attack.

Prin zona stânei sunt mai multe pietre cu forme interesante. / Near the fold there are several rocks with interesting shapes. Soarele apune și culorile sunt din ce în ce mai frumoase. / The sun is setting and the colors are more and more beautiful. 

Aruncăm o ultimă privire spre creastă înainte de a intra în pădure. / We take a last look back before going into the woods. 

Mă impresionează copacii de dimensiuni foarte mari, mai mari decât în porțiunea de la cabana Muntele Roșu. 
I'm impressed by the size of the trees, larger than on the path to Muntele Roșu chalet. 


Probabil cel mai frumos copac văzut întreaga zi. Pare un monarh pe tron. / Probably the most beautiful tree seen this whole day. It looks like a king on its throne. 

Semnul acesta pare îmbucurător, dar eram deja extrem de obosiți, ne dureau picioarele și timpul trecea din ce în ce mai greu. Ne-am bucurat de ultimele lumini ale apusului, apoi pădurea a intrat în umbră. Nu am mai făcut poze. 

This marker may seem like good news, but by the time we reached it we were very tired and our legs were hurting. Time was passing slower and slower. However, we enjoyed the last lights of the sunset. Then the forest was shrouded in shadow. I didn't take any more pictures.

Am ieșit din pădure la șosea. De acolo aveți două opțiuni: la vale și ajungeți la mânăstirea Cheia, sau la deal și vă intersectați cu poteca ce duce în nordul stațiunii (la hotel Zăganu). Optați pentru drumul care vă convine cel mai bine.
După o zi superbă petrecută pe munte, satisfacția era maximă! 

We exited the forest in the main road. There you have two options: downhill to Cheia monastery or uphill to the path that will lead you to the northern part of the resort (at Zăganu hotel). Choose the one that best suits you. 
After a great day on the mountain, happiness! 

Comentarii