Muzeul de Artă - Iași

V-ar surprinde dacă v-aș spune că Muzeul de Artă din Iași este cel mai vechi din țară? Încă o priemieră pentru capitala Moldovei!
Înființat pe 26 octombrie 1860 de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, muzeul este găzduit din 1957 de Palatul Culturii.
Nucleul muzeului a fost constituit de doi revoluționari pașoptiști: Scarlat Vârnav și Costache Negri, care au donat instituției, încă de la înființare, opere valoroase.

Would you be surprised if I told you that the Iași Art Museum is the oldest in Romania? Another premiere for the capital of Moldova!
Founded on October 26th 1860 by Prince Alexandru Ioan Cuza, the museum is hosted since 1957 in the Palace of Culture.
The core of the museum was set up by two 1848 revolutionaries: Scarlat Vârnav and Costache Negri, who donated valuable works of art to the institution.

Muzeul cuprinde trei galerii: Galeria de artă românească modernă, Galeria de artă contemporană românească și Galeria de artă europeană.
Însă în perioada în care am vizitat eu, am fost puternic impresionat de trei expoziții organizate astfel: "Maeștrii picturii românești în patrimoniul Muzeului de Artă Iași", "Maeștrii artei interbelice românești în colecțiile Muzeului de Artă Iași", precum și expoziția temporară "Josef August Schoefft. Un artist itinerant prin Țările Române", pe care am prins-o în ultima zi (în imagine).

The museum includes three galleries: the Romanian Modern Art Gallery, the Romanian Contemporary Art Gallery and the European Art Gallery.
However, when I visited, the museum was organized in three exhibitions which impressed me. They were: "Masters of Romanian painting in the Iași Art Museum", "Masters of Romanian interbellum art in the Iași Art Museum", as well as the temporary exhibition "Josef August Schoefft. A traveling artist in the Romanian Countries". I visited it in its last day and the general overview is pictured.

Să începem cu maeștrii picturii românești. Am intrat în sală și am rămas înmărmurit în fața mai multor tablouri de primă importanță pentru patrimoniul național, realizate de cei mai mari autori români. Mai mulți Grigorescu și Aman în aceeași încăpere? Un privilegiu!
În imagine, "Ursăreasa din Bolduri" de Nicolae Grigorescu și "Hanul la Trei sarmale" de Emanoil Bardasare. Acest han încă există în Iași, într-o formă reconstruită.

Let's start with the masters of Romanian painting. I went into the room and I was astonished in front of several paintings of utmost importance for national heritage, made by the greatest Romanian authors. Several paintings by Grigorescu and Aman in the same room? A privilege!
Here are pictured "Ursăreasa din Bolduri" (the Bolduri Gipsy) by Nicolae Grigorescu și "Hanul la Trei sarmale" (the Three Cabbage Rolls Inn) by Emanoil Bardasare. That inn still exists, albeit in reconstructed form.

Theodor Aman - Hora peste Olt (1866) / dance by the Olt River

O interesantă alegorie, tot de Theodor Aman: "Vechiul Regim"

An interesting allegory by Theodor Aman: "The Old Regime"

"Ciobănaș" și "Întoarcerea de la târg" de Nicolae Grigorescu

"Shepherd boy" and "Return from the market", by Nicolae Grigorescu

Ia este platoșa femeii române și totodată cea mai gingașă podoabă a ei.
"Fată în ie" de Constantin Stahi - tabloul meu preferat din muzeu

The Romanian Blouse (ie) is a woman's armor and her most delicate adornment at the same time.
"Girl wearing a ie" by Constantin Stahi - my favorite painting in the museum

Expoziția temporară "Josef August Schoefft. Un artist itinerant prin Țările Române" a fost deosebit de interesantă, pentru că înfățișa portrete boierești de demult. Foarte interesant este acest contrast între veșmintele fanariote ale boierului bătrân și cele moderne ale tânărului.

The temporary exhibition "Josef August Schoefft. A traveling artist in the Romanian Countries" was very interesting because it presents portraits of noblement from the beginning of the 19th century. The contrast between the Old Regime clothes and the modern ones, worn by the old nobleman and the youngster, is interesting.

Aceste picturi sunt deosebit de relevante pentru studiul vestimentației secolului 19 și nu numai - tablourile spun multe și despre psihologia personajelor înfățișate. 
În acest caz, portretul Pulheriei Ghica - Blaremberg. Sora domnitorului Țării Românești Alexandru Dimitrie Ghica (1834 - 1842), o figură importantă în epocă. A fost proprietara palatului Ghica de la Căciulați, în apropierea Bucureștilor.

These paintings are indeed very relevant for the study of 19th century clothing and also for studying the psychology of the characters shown. In this case, the portrait of Pulheria Ghica - Blaremberg. The sister of Wallachia's Prince, Alexandru Dimitrie Ghica (1834 - 1842). She was an important person in her time, owning a lot of real estate, including the Ghica Palace in Căciulați, close to Bucharest.

Soțul - colonelul Vladimir Blaremberg. Venit în Moldova cu armata rusă în 1828 (războiul ruso - turc), se stabilește definitiv pe mealeagurile noastre. A deținut numeroase dregătorii, iar pe plan personal a fost pasionat de arheologie, făcând cercetări în acest domeniu la noi în țară.

The husband - colonel Vladimir Blamberg. Arrived in Moldova with the Russian army in 1828 (a Russian - Turkish war), he remained all his life. He held numerous public offices and was one of the first archaeologists in the country.

Potretul Elenei Asachi, soția lui Gheorghe Asachi, născută Eleonora Teyber. De origine germană, a fost guvernanta copiilor domnitorului Moldovei Mihail Sturdza. A fost o personalitate culturală marcantă pentru Iașul secolului 19.

The portrait of Elena Asachi, the wife of cultural and political figure Gheorghe Asachi, born Eleonora Teyber. of German origin, she was the governess Mihail Sturdza's children (later prince of Moldova). She was a leading cultural figure in 19th century Iași. 

moda feminină a secolului 19... / fashion in the 19th century...

Mi-a plăcut foarte mult și expoziția "Maeștrii artei interbelice românești în colecțiile Muzeului de Artă Iași", pentru că este foarte variată, cu nume mari sau de care nu am mai auzit. M-au ajutat să mă refamiliarizez cu peisajul artistic interbelic.

I liked the exhibition ""Masters of Romanian interbellum art in the Iași Art Museum" because it is very varied, with big names and also names I haven't heard of. They helped me get more familiar with the interbellum artistic landscape.

Camil Ressu, "Cafenea - Terasa Oteteleșanu". Aflată pe locul Palatului Telefoanelor, Casa Oteteleșanu a fost cândva unul dintre cele mai prizate locuri de întâlnire din București.

Camil Ressu, "Cafenea - Terasa Oteteleșanu". Found on the site of the present Telephones Palace (building), the Oteteleșanu House was once one of the most sought after rendezvous places in Bucharest.

Ion Theodorescu - Sion, "Țărani" / "Peasants"

Gheorghe Ionescu Sin - "Doamna în rochie roz". Se observă vestimentația și coafura în stil tipic interbelic.

Gheorghe Ionescu Sin - "Lady in pink dress". The attire (dress and hair) are typically 30's.

Galeria de artă interbelică include și mai multe pictorițe, printre care Michaela Eleutheriade, Rodica Maniu și Elena Popea. Artistele românce au adus o contribuție majoră și o sensibilitate anume în perioada interbelică.

The interbellum art gallery includes several painters like Michaela Eleutheriade, Rodica Maniu and Elena Popea, who have done a lot for Romanian painting, bringing a feminine sensibility to the art.

Muzeul conține și sculpturi, chiar dacă mai puține la număr, precum "Zeul războiului" de Dimitrie Paciurea.

The museum also contains sculptures, even though less numerous, like "The God of War" by Dimitrie Paciurea.


La finalul vizitei, am admirat tablourile lui Constantin Tofan din cadrul expoziției temporare "Periplu sentimental" (20.01.2017 - 20.02.2017). Culori vii, peisaje stilizate, un stil care mi-a plăcut.

At the end of the visit I admired paintings by Constantin Tofan in the temporary exhibition "Sentimental wandering" (20.01.2017 - 20.02.2017). Bright colors, stylized landscapes, I like it.

"Sabina" - Constantin Tofan

Comentarii