Muzeul Etnografic al Moldovei

În Palatul Culturii de la Iași este găzduit Muzeul Etnografic al Moldovei. Etnografia este esențială pentru păstrarea și transmiterea patrimoniului național, iar noi românii avem atâtea aspecte cu care ne putem mândri, din perspectiva culturii rurale.
Țăranul român e și inginer și artist.
Muzeul, esențial pentru zona Moldovei, a fost înființat în 1943.

The Ethnographic Museum of Moldova is a very interesting museum hosted by the Palace of Culture in Iași.
Etnography is essential for preserving and transmitting national heritage. Romanians have a lot to be proud of when it comes to peasant arts and crafts.
The Romanian peasant is both an artist and an engineer.
The museum was founded in 1943.

Costumele populare din regiune și o impresionantă varietate de pive, oloinițe și teascuri sunt piesele de rezistență ale muzeului.

Regional folk costumes and an impressive array of presses, fulling mills or oil mills are the mainstays of the museum.

Costumele populare deschid expoziția, costume masculine și feminine din diverse județe din Moldova.

The exhibition is started by folk costumes from several counties in the Moldova region.

Costume de sărbătoare, de mirese, chiar de văduve (în imagine), muzeul acoperă toate etapele vieții.

Costumes worn at feasts and celebrations, marriage or even in mourning are shown. The Romanian peasant's attire covers all the steps in life.

Cu astea se făcea chef acum 100 de ani. / This was used to party 100 years ago.

Nu doar Olanda are mori de vânt... / Wind mills: not only in the Netherlands.

"Oboroacă" - silozurile de odinioară. În aceste recipiente din scoarța unor arbori uriași se păstrau cerealele.

"Oboroacă" - silos used once upon a time. These large recipients made of tree bark held cereal.

interior țărănesc / peasant house interior

Sala teascurilor și pivelor, cum i s-ar putea spune. În prim-plan, un "teasc cu berbeci".
Din textul explicativ prezentat în muzeu:
"Instalațiile specifice industriei alimentare țărănești folosite pentru prelucrarea semințelor oleaginoase, pivele, au cunoscut mai multe variante: cu ciocane, cu pisălogi și scripeți. Cele mai simple instalații erau cele de mână, nelipsite din gospodăria țărănească. Se foloseau atât pentru decorticarea cerealelor (bătutul grâului pentru fiert), cât și pentru zdrobirea semințelor oleaginoase. În acest scop se utiliza miezul de nucă, semințele de dovleac și floarea - soarelui. În piuă se zdrobea și sămânța de cânepă folosită la prepararea julfei, aliment utilizat frecvent în postul Crăciunului. 
Aspectul inițial al preselor de ulei se regăsește în forma scaunului de stors ceară. Din punct de vedere tipologic, se împart în două mari categorii: teascuri cu pene (verticale sau orizontale), având o construcție mai simplă, și teascuri cu grindă, acționate prin intermediul șurubului sau roții. Un tip evoluat îl constituie preselei de ulei cu ciocane sau berbeci".

This rooms is full of presses and mills. In the foreground, a press with rams.
An interesting presentation text is shown in the museum:
"The specific instruments for the peasant food industry used for sorting oleaginous seeds, the presses, have evolved into several variants: with hammers, pestles or pulleys. The simplest ones were hand pestles. ubiquitous in the peasant world. They were used both for the dissection of cereal as well as for crushing oleaginous seeds. For this purpose, hickory nuts, pumpkin or sun flower seeds can be used. Hemp could also be crushed in the pestle, for making the julfa, served during the Christmas advent.
The initial aspect of the oil press is found in the formula of the wax draining chair. According to their type, they are divided in two great categories: presses with wedges (vertical or horizontal), having a simple construction and presses with beams, functioning with a screw or wheel. An evolved type are the oil presses with rams."

Un instrument mai rudimentar. Seamănă cu o luntre scobită într-un copac, dar este de fapt un călcător de struguri din Vaslui.

grape stomping trough

teasc de vin cu două șuruburi / wine press with two screws

Pivă de tip ciocan (mie mi se pare mai degrabă un balansoar), pentru zdrobit sămânța. 

Fulling mill used at seed crushing.

Pivă tip scripete, cu patru capete, pentru zdrobit sămânța.

Pulley actioned mill, used for crushing seeds.

vânturătoare, mașină utilizată pentru separat semințele de diverse impurități

windmaking machine for separating seed from impurities

"Una dintre cele mai interesante piese expuse, sub aspect constructiv, și cea mai impresionantă ca dimensiune, este teascul de ulei ce provine din localitatea Ruginoasa - Iași, intrat în componența unei oloinițe ce funcționa într-un șopron, construit ulterior montării instalației, lucru justificat de dimensiunile teascului. "

"One of the most interesting pieces and also the largest is the oil press from Ruginoasa - Iași. It is so big, the the shed in which it functioned was built around it."

"Grinda teascului are o lungime de 8 metri; capătul său gros era prins între doi stâlpi ce aveau înălțimea, deasupra solului, de 2 metri, fiind îngropați în pământ aproximativ 3 metri, pentru a se evita smulgerea lor în timpul funcționării instalației. Trunchiul - grindă se bifurcă la capătul liber într-o crăcană perfect simetrică, pe care se coase o piuliță de lemn tare (carpen) prin care trece șurubul fixat la partea de jos în masă (grapă). Construirea din două bucăți a piuliței face ca aceasta să poată fi cu ușurință demontată și ajustată periodic, pentru a-și păstra mereu pasul filetului egal cu cel al șurubului. La acest tip de teasc, s-a folosit, drept contragreutate, o pereche de pietre provenite de la o moară dezafectată."

"The main beam of the press is 8 meters long; its thicker end is wedged between two posts 2 meters above the ground. They were buried 3 meters in the ground to avoid them being pulled out. The beam splits symmetrically. A nut, made of hard wood (hornbeam) is attached to it and a screw passes through. The nut is made of two pieces, which allows it to be adjusted. Mill stones were used as counterweights."

Comentarii