Muzeul Național al Literaturii Române (Casa Pogor)

Muzeul Național al Literaturii Române este găzduit într-un palat, Casa Pogor, ce a aparținut politicianului Ieșan Vasile Pogor (1833 - 1906), ales de mai multe ori primar al orașului în secolul 19.
De numele lui Vasile Pogor se leagă mai multe realizări edilitare, printre care începerea construirii Teatrului Național.

The National Museum of Romanian Literature is found in Pogor House, a 19th century palace which belonged to a former mayor of Iaşi, Vasile Pogor (1833 - 1906). Along other things, he was responsible for the initiation of the construction of the National Theatre.

Muzeul concentrează numeroase exponate relevante pentru literatura națională, mai ales autori din regiunea Moldovei. Totodată, muzeul coordonează 16 alte muzee din Moldova, dintre care zece puncte sunt în Iași (inclusiv sediul central).

The museum hosts numerous artifacts linked to national literature, especially authors from the region of Moldova. It coordinates 16 other museums, of which 10 are in Iaşi.

Membrii Societății Literare "Junimea", înființată la Iași, au un rol central în cadrul muzeului. Motto-ul societății: "Intră cine vrea, rămâne cine poate".

Members of the "Junimea" literary society. The society's motto: "Enters who wishes, remains who can". 

invitație pentru un ospăț al Societății Literare "Junimea" / invitation to a "Junimea" diner

meniu în franceză / menu in French

Salon cu un pian ce a aparținut lui Duiliu Zamfirescu, autorul "Romanul Comăneștenilor" ce inclde operele "Viața la țară", "Tănase Scatiu" și "În război". Mai puțin știut este că Duiliu Zamfirescu nu a fost doar scriitor, ci și diplomat (18 ani petrecuți la Roma) și președinte al Camerei Deputaților între 1920 și 1922.

Salon with a piano that belonged to Duiliu Zamfirescu, author of the novel "Viaţa la ţară" (Country life). He was also a politician, president of the Romanian Parliament between 1920 and 1922.

mobilă ce a aparţinut scriitorului Iacob Negruzzi / furniture that belonged to writer Iacob Negruzzi

mobilă ce a aparţinut diplomatului Nicolae Titulescu / furniture that belonged to diplomat Nicolae Titulescu

Vasile Alecsandri

tablou ce îi înfățișează pe Ion Creangă şi Mihai Eminescu / Ion Creangă and Mihai Eminescu, Romania's greatest storyteller and poet

Veronica Micle (Mihai Eminescu's lover)

Volumul de "Poesii" al lui Mihai Eminescu și o coală cu exerciții de semnătură ale poetului.

"Poesii", Mihai Eminescu's poems and the poet's signature

O "piesă de rezistență" a muzeului: masca mortuară a lui Mihai Eminescu

Mihai Eminescu's death mask

"O iubire acordată ca un premiu pentru calități estetice, morale și intelectuale, o iubire pe care o poți justifica, nu este iubire" - Garabet Ibrăileanu în "Adela"

"A love given as a prize for esthetic, moral and intellectual qualities, a love you can justify, is not love" - Garabet Ibrăileanu in his novel "Adela"

Comentarii