Mânăstirea Golia

Printre lucrurile care mi-au plăcut cel mai mult la Iași au fost mânăstirile fortificate. Este un lucru neobișnuit dar foarte fain, să existe mânăstiri fortificate chiar în mijlocul orașului.
Cea mai la îndemână de vizitat este Golia, aproape de centru, dar nu este singura. Concurează cu Frumoasa, Cetățuia, sau Galata și fiecare are specificul ei.

Among the things I liked most in Iași were the fortified monasteries. It is an unusual and lovely experience to see such sights in the middle of the city.
The closest to visit is Golia, because it's right near the centre. However, there are other monasteries as well: Frumoasa, Cetățuia or Galata, each with its own special traits. 

Golia e un obiectiv major al Iașului pe care nu-l vizitasem în liceu și am fost cu atât mai impresionat anul trecut când i-am trecut, prima dată, porțile.
Ctitorie a logofătului Ioan Golia și a lui Alexandru Lăpușneanu, mânăstirea a fost ridicată la finalul secolului 15 la ceea ce era, atunci, marginea orașului. Acum o puteți găsi pe străduțele din spatele Teatrului Vasile Alecsandri.
Și Mihai Viteazul a lăsat un pomelnic acolo, pe când era domn al celor trei țări române unite.

Golia is one of the major objectives in Iași I did not visit in highschool, so I was all the more impressed to see it last year for the first time.
First built by chancellor Ioan Golia and Prince Alexandru Lăpușneanu, the monastery dates back to the end of the 15th century. It used to be at the edge of town, now you can find it on a high street behind Vasile Alecsandri theatre.
Mihai Viteazul also left a diptych there in the year 1600, when he ruled the united Romanian states (Wallachia, Moldavia and Transylvania).

Căzută în ruină, a fost ctitorită din nou de Vasile Lupu, spre sfârșitul domniei (1650), dându-i înfățișarea prezentă, una renascentistă, cu un număr neobișnuit de șapte turle octogonale.

Left in ruin, the monastery was re-founded by Prince Vasile Lupu towards the end of his reign, in the year 1650, giving it its present form, inspired from the Renaissance and with an unusual number of seven octagonal domes.  

Golia face, de altfel, o pereche frumoasă cu biserica Bărboi din apropiere, prima având o valență masculină, prin soliditatea zidurilor și aspectul de cetate, iar a doua, tot împrejmuită, prin zveltețea formelor (dar despre biserica Bărboi în postarea următoare).

In fact, Golia pairs up nicely with Bărboi church, nearby. The first is rather masculine in appearance, with its strong walls, while the latter is more slender (more details in the next post).

Marcată de vicisitudinile istoriei, Golia a servit o perioadă ca Mitropolie a Moldovei dar a fost de mai multe ori ruinată, incendiată.

During its long history, Golia also served as the Metropolitan cathedral, but it also burned several times and was affected by earthquakes.

În trei rânduri domnitor al Moldovei, Gheorghe Duca împrejmuiește mânăstirea cu ziduri și turnuri puternice (1667) iar acestea se păstrează și azi. Duca Vodă își va demonstra ambițiile ctitoricești dând Iașului o altă bijuterie de seamă: Mânăstirea Cetățuia.

Three times Prince of Moldavia, Gheorghe Duca built strong walls and towers around the monastery (1667). They survive to this day. Duca also left Iași another gem, Cetățuia Monastery.

Diacon la Mânăstirea Golia, Ion Creangă a locuit aici între anii 1866 - 1871, înainte de a fi exclus din rândurile clerului.

Ion Creangă, the famous Romanian short story author, served in Golia Monastery between 1866 and 1871, before being excluded from the church.

Printre motivele invocate pentru excluderea lui Creangă: a tras cu pușca după ciorile din clopotniță, care făceau mizerie și zgomot.
La cât de înaltă e clopotnița, dacă le-a și nimerit, eu zic că merită premiu. :)
De fapt acest turn a fost refăcut în anul 1900 și este prevăzut cu o terasă ce oferă o superbă panoramă asupra orașului. Din păcate, eu am prins mereu turnul închis, fiind ori prea târziu, ori sărbătoare.

Among the pretenses invoked by the church authorities for his exclusion can be mentioned the fact that he shot at the crows in the tower that made noise.
Since the tower is very tall, if he got them, then he was a good shot! :)
Actually, this tower was remodeled in 1900 when a terrace was opened on the roof. It offers a superb panorama of the city, but I arrived too late to find the tower open and another time I arrived during legal holidays.

"Această veche clopotniță, în urma focurilor și a cutremurilor întâmplate, crăpând amenința a se surpa, chibzuitu-sa deci a se mai ușura dându-se jos partea înălțată de Meletie, egumenul mănăstirei Golia la anul 1855 și păstrându-se numai partea zidită din vechime, restauratu-sa așa cum se vede în al 34lea an al domniei Maiestății Sale Regelui Carol I și în al 25lea al păstoriei IPSS Mitropolitului Moldovei și Sucevei D.D. Iosif Naniescu, fiind architect Nicolae Gabrielescu, în anul mântuirei 1900, luna maiu, zile 10."

"This old belltower being cracked after fires and earthquakes, was menacing ruin. It was decided to be lightened by taking off the top built by abbot Meletie in 1855, being kept only the old walled section. It was restored as it can be presently seen in the 34th year of the reign of His Majesty King Carol I and in the 25th of the mission of the Metropolitan of Moldavia and Suceava D.D. Iosif Naniescu. The architect was Nicolae Gabrielescu. May 10th 1900"

detaliile decorației fațadei / details of the facade

Dacă ați ajuns în Iași la ore târzii, nu face nimic: Golia poate fi vizitată și noaptea. Merită!

Golia is quite a sight also by night! Don't miss it!Comentarii