Cetatea Albă - orașul

Cetatea Albă, oraș multimilenar la limanul Nistrului, frământat de invazii și cuceriri. Prima dată atestat în componența Moldovei la 1386, sub domnia lui Ștefan I, pierdut la 5 august 1484 de pârcălabii Gherman și Oană, sub domnia lui Ștefan cel Mare. Încă 15 ani parte a României în prima parte a secolului XX.
(aș fi vrut să găsesc un asemenea semn de tip Hollywood în română, dar l-am găsit doar turcesc)

Cetatea Albă (the White Fortress), multi-millennial city on the banks of the Dniestr river. Troubled by invasions and conquests. For the first time mentioned within the realms of medieval Moldova in 1386 (Stephen I), lost on August the 5th 1484 by lords Gherman and Oană on behalf of Stephen the Great, after a week-long siege, it was again part of Romania for 15 years at the beginning of the 20th century.
(I wish I found a Hollywood type sign in Romanian; however, I only found the name in Turkish)

Cetatea Albă, reședința raionului cu același nume din Ucraina. Un scurt drum duce de la vama de pe drumul Căușeniului până în oraș, trecând prin sate precum Seimeni sau Sadova. Drum simplu, nemarcat și găurit. Alt drum nu am încercat, dar pot menționa că drumul spre est, spre Sărata, e nepracticabil cu mașina mică la mai mult de 20 km/h. Asfaltul e smuls pe porțiuni largi și sunt diferențe de nivel de peste 20cm.

Cetatea Albă, residence of the Ukrainian district of the same name. A short road leads from the Moldovan customs, taking the Căușeni road. A simple, unmarked and potholed road. I did not try another road, but I can mention that the road to the east, toward Sărata, cannot be used by a small car, at least not with speeds greater than 20km/h. The asphalt is stripped on large portions, creating 20cm deep holes.  

Cetatea Albă. Bilhorod-Dnistrovskyi. Acum că studiez paleografie chirilică, pot citi acest semn de intrare în oraș. Vara trecută nu puteam.

Cetatea Albă. Bilhorod-Dnistrovskyi. With practice, the Cyrillic alphabet can be learnt. 

Cetatea Albă, oraș de 50.000 de locuitori și la prima vedere un haos urbanistic. Prioritatea mi-a fost cetatea, dar odată aceasta vizitată, m-am pierdut un pic pe străduțele orașului în semicerc, căruia i-a crescut o aripă stângă. În imagine, o clădire administrativă a orașului.

Cetatea Albă, with 50.000 inhabitants and an urban planning chaos. My first priority was visiting the fortress, but afterwards I lost myself on the small streets of the half-circle shaped town. It grew a left wing since the times of the tsars. Pictured, a big administrative building.

Acesta se mândrește cu o istorie veche de 2500 de ani!

The city is proud of its 2500 year history.

Cum spuneam, urbanismul țarist a debordat, dar întreg orașul a stagnat, strivit de forța gravitațională a Odesei imperiale, aflată la doar 85 de kilometri depărtare peste podul cu ridicare verticală de la Zatoka. La umbra marilor copaci nu crește nimic, spunea Constantin Brâncuși.

As I said, the urban planning of the tsars overflew, but the town nonetheless stagnated, crushed by the proximity of imperial Odessa, provincial capital. It is only 85 kilometers away, crossing the Dniestr mouth on a steel truss vertical-lit bridge. 

drum pavat din Cetatea Albă / paved road

intersecție, în apropiere de cetate / crossroads, not far from the fortress

Numele străzilor principale (Ismail, Lenin, Gretska) sunt afișate și în engleză. Foarte util pentru orientare.

The names of the main streets are also labeled in English (Ismail, Lenin, Gretska), which is very helpful.

Însă perioada sovietică este în continuare reprezentată prin multe mărturii:
"În această casă, între 19 iunie 1940 și 22 iunie 1941 a trăit eroul Uniunii Sovietice Anisimov Victor Vasilevici - pilot ce a luat parte la apărarea Transnistriei de fasciști în 1941".

However, Soviet traces are still present:
"In this house, between June 19th 1940 and June 22th 1941, lived Soviet hero Anisimov Victor Vasilevici - pilot who participated in the defense of Transnistria against the Fascists in 1941". 

Un punct ușor de găsit este memorialul slavei, pentru cel de-al Doilea Război Mondial.

An easy place to find is the Slava (glory) memorial, dedicated to World War II.

În apropiere se află alt monument. / Another monument close-by.

De asemenea, orașul are un parc al victoriei (din 1945) cu un monument dedicat evenimentului.

The city also has a 1945 victory park.

panou la intrarea în parcul victoriei / panel at the park entrance

Lângă cetate, pe strada Nezalezhnosti am găsit această instuție de învățământ, dar clădiri de mari dimensiuni nu prea sunt în oraș.

Close to the fortress, on Nezalezhnosti street, I found this learning institution; however, there are few large buildings in the city.

Un alt exemplu, acest liceu de pe strada Pușkin (Pedahohichne Uchylyshche). Chiar lângă se află Muzeul Orașului.

Another example, this highschool on Pushkin street (Pedahohichne Uchylyshche). Nearby is the City Museum.

De altfel strada Pușkin este una dintre puținele cu trotuare, însă pavajul e foarte neprietenos pentru tocuri sau cărucioare.

Pushkin street, one of the main streets, is one of the few with good sidewalks, but the choice of pavement is hard on high heels and baby carriages. 

Atmosferă tipică în Cetatea Albă, cu străduțe umbroase și ce necesită reasfaltare.

Typical street in Cetatea Albă. Small shady pot-holed streets.

Lada

Orașul are mai multe biserici, cea mai mare fiind Catedrala Înălțarea Domnului (scările de acces sunt dinspre str. Ismail nr. 72). E construită la începutul secolului XX.

The city has several churches, the largest being the Ascension Cathedral. One access is on 72 Ismail street. It is relatively recent, beginning of the 20th century.Biserica Sfântul Nicolae / Saint Nicholas church

Biserica armenească Adormirea Maicii Domnului, construită în secolul 14, în curs de restaurare. Absența vreunui turn și dimensiunile modeste se datorează, poate, supraviețuirii timp de secole pe teritoriu otoman.

Dormition of the Virgin Armenian church, 14th century. It is being restored. Perhaps the absence of bell tower and its low profile are because of its century-long existence in Ottoman-occupied territory.

În curtea bisericii a fost adus și amplasat un mormânt sarmat, parțial depozit de materiale.

An ancient Sarmatian tomb was brought and placed in the church yard. Also useful as building material shed.

Nu sunt multe hoteluri în Cetatea Albă; eu am stat la hotelul Fiesta, pe strada Shevchenko, și îl recomand.

There are not many hotels in Cetatea Albă. I stayed at Fiesta, on Shevchenko street. I recommend it.

Comentarii