Biserica fortificată Ghimbav

Am ajuns în localitatea Ghimbav, pe care o asociam mai degrabă cu fabrica de avioane IAR, dar unde am descoperit o biserică fortificată mărișoară. 

I visited Ghimbav, famous for its plane factory, but where I also found a quite large Saxon fortified church.

Este înconjurată de un zid cu cinci turnuri puternice. / Walls and five towers guard the church.

Interiorul este sumbru, oarecum, cu pereții doar lejer pictați cu ornamente abstracte. Altarul este impresionant, iar bolta lui este pictată, inclusiv cu însemne heraldice.

The interior is simple, sombre, but it as interesting paintings on the vaults and the altar vaults are painted, including heraldry. The altarpiece is beautiful.Orga bisericii iar pe balcon: "Iisus Hristos, ieri, astăzi și pururi".

A picture of the organ and the message: "Jesus Christ, yersterday, today and forever".

"Trebuie să fiți poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru".

"You must be my people, and I shall be your God".

"Astfel, cât ești tu de apropiat de Dumnezeu este și El de tine".

"Thus, as you are close to God, so is He close to you".

"Victime ale celui de-al Doilea Război Mondial"
"Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Evrei, 13:14"

"Victims of the Second World War"
"For here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. Hebrews, 13:14"

Comentarii

Trimiteți un comentariu