Bisericuţa cu potecaşi din Vioreşti, Slătioara

Vorbind despre bisericile din Vâlcea, am tot insistat asupra superbelor fresce de la ștreașină pe care multe dintre ele le au. Poate cea mai frumoasă și cu cea mai mare încărcătură istorică este a bisericii "Intrarea Maicii Domnului în biserică" (hram destul de rar întâlnit, aș putea spune) sau "biserica cu potecași", denumită astfel pentru că are o amplă friză cu aceste personaje călări. Am căutat special această bisericuță după ce am citit despre ea și despre semnificația frescelor pe blogul lui Radu Oltean, Art-Historia.
Între timp am descoperit aici mai multe informații despre recenta restaurare a bisericii, motiv pentru care aceasta arată excepțional. Voi menționa aici că lucrarea este opera arhitectului Aurel Botez, inginer Tudor Diaconu și restaurator Elena Murariu. Mi-aș dori să văd mai multe monumente de valoare atât de atent restaurate în România, să văd că se acordă prioritate patrimoniului și se alocă resurse financiare în consecință. Astfel istoria noastră nu ar muri ci ar fi cu noi ca o lumină, ca un far călăuzitor.
Așadar, potecașii erau în vremuri cei care păzeau drumurile și trecătorile împotriva hoților și tâlharilor, erau conduși de vătafi de plai, cum a fost și Tudor Vladimirescu. Pictura migăloasă a straielor lor și a celorlalte personaje este valoroasă inclusiv din punct de vedere etnografic. Astfel de personaje, oameni mândri și liberi, au contribuit la emanciparea națională acum aproape 200 de ani. Unul din ctitorii de frunte ai bisericii, Vătaful Ioan Urșanu, este arătat conducând ceata de potecași (nu apare în aceste imagini)
Bisericuța se află la margine de sat, pe un loc înalt, nu departe de căsuța fotografiată a cărei soartă pare să fie pecetluită. Este o căsuță atât de tipică pentru regiune, deci valoroasă pentru arhitectura națională, amplasată într-un cadru de vis, și totuși este în ruină. Ar putea fi casă de vacață sau o un mic muzeu etnografic al satului. E păcat să se piardă...
Tot de la biserică se poate zări monumentul naturii numit "Piramidele Slătioarei" despre care vom vorbi.
Bisericuța este deschisă doar la slujbe.

Fotografii (mai puțin 6): Mirela Bena 


The church with rangers from Viorești, Slătioara

Speaking about churches in Vâlcea County, I have several times mentioned the exterior paintings or frieses,  found under the roof eaves. Perhaps the most beautiful of them all is that of the church dedicated to "The Entry of the Most Holy Theotokos into the Temple" or "The Presentaton of the Blessed Virgin Mary". It is much better known as "The church with the rangers".
Small explanation here. I used the term "ranger" to translate the Romanian word "potecaș". It comes from the word "potecă" which means "path": the "potecași" were armed men (irregular troops) guarding the roads and paths from robbers and evil men. I think "ranger" is the best translation of the term.
I have first read about this marvel and also about the meaning of the frescoes, on Radu Olteanu's blog, Art-Historia. Later, I also read about the very successful restoration of the church here. It is the work of architect Aurel Botez, engineer Tudor Diaconu and restorer Elena Murariu. I wish more monuments were thus restored all over Romania. I wish that heritage would really become a priority and receive adequate funding, so that it may play its role as a beackon for the present and future generations!
One of the more important founders of the church, Captain Ioan Urșanu, is shown leading the rangers (not appearing in the pictures though). Tudor Vladimirescu was also a leader of a ranger troop. Such men, living free, masters of their destiny, are the ones who ignited the spark of national revival some 200 years ago. The painting is also precious for showing details about the clothes and decorations these figures wore in those times. 
 The church is at the edge of the village, on high ground. Close to it is a ruined old house. It is a pity it is in such a state for it is typical for the region and thus very precious. Secluded, at the edge of both the village and the forrest, it could become a leisure home, but also an etnographical museum. Repairs could still be made...
From the church you can see the nature monument "The Slătioara Pyramids", soon to follow.

Pictures (except nr. 6): Mirela Bena
Comentarii