Muzeul Științei și Tehnicii "Ștefan Procopiu"

Muzeul Științei și Tehnicii "Ștefan Procopiu" a fost înființat în 1955 și cuprinde mai multe secții: energetica, înregistrarea și redarea sunetului, telecomunicații și computere.

The Science and Technology Museum "Ștefan Procopiu" was founded in 1955 and contains several sections: energetics, recording and playing sound, telecommunications, computers.

Chiar și pentru mine, deloc prieten cu matematica sau fizica, muzeul a fost foarte interesant de parcurs. Poate fi observată, cu uimire, evoluția uriașă pe care a făcut-o tehnologia în doar un secol.

Even for someone like me who is not fond of mathematics or physics, the museum was very interesting. It is astounding to see how much technical progress was made in just over a century.

Un exponat interesant este această pianină automată care include și un set de viori, tot automatizate.

An interesting exhibit is this automatic piano player that also includes violins.

Amănunt: am acasă o masă exact ca cea din imagine, pe care stă lupa.

I must say that I also have a table like the one in the picture.

Pâine prăjită la micul dejun? Se poate, cu ajutorul acestor prăjitoare de pâine interbelice.

Toast for breakfast? Sure, with these inter-war toasters.

telefon public din 1900 aflat în gara de la Iași / 1900 public phone from the Iași rail station

telefon public românesc din 1950, telefon militar de campanie și telefon public francez de la sfârșitul secolului 19

Romanian public phone from 1950, military phone device and French public phone from the end of the 19th century


radioreceptoare interbelice / inter-war radio receivers

Așadar, sfatul meu este să nu mai aruncați radioul vechi al bunicii: are valoare istorică.  

My advice would be not to throw out grandma's radio: it it has historical value. 

Comentarii