Casa memorială Lucian Blaga de la Lancrăm

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
Lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
dar eu,
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină -
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare
măreşte şi mai tare taina nopţii,
aşa înbogăţesc şi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister
şi tot ce-i neînţeles
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari
sub ochii mei-
căci eu iubesc
şi flori şi ochi şi buze şi morminte.

De la Sebeş în drum spre Alba Iulia, vizitaţi casa memorială Lucian Blaga din Lancrăm. Veți putea admira obiecte care au aparținut poetului și reconstituirea atmosferei patriarhale din timpul vieții lui. Pe mine m-a impresionat o scrisoare prin care Lucian Blaga, la vârsta de 60 de ani, revenea asupra unei rugăminți mai vechi de a fi lăsat să iasă la pensie, promițând ca, bucurându-se de mai mult timp și de posibilitatea de a se îngriji mai bine de sănătate, să-și continue cu mai mult spor opera larg recunoscută. Din nefericire a murit la vârsta de doar 66 de ani.
În apropiere ne-am recules la mormântul soților Blaga. În cimitir se află și monumentul eroilor de pe "frontul României și la Tisa" și pentru cei căzuți pe "frontul Rusiei".

Lucian Blaga Memorial House in Lancrăm

I do not crush the world's corolla of wonders

I do not crush the world's corolla of wonders
and never slay -
- through reason - mysteries I meet
along my way
in flowers, eyes, on lips or graves.
The light of others
does smother spells of the impenetrable hidden
in depths of darkness,
but I,
I and my light, increase the world's own mystery;
much as the moon with its white beams
- far from diminishing -
quiveringly enhances even more the mystery of night,
so do I strive to enrich the darkening horizon
with ample thrills of sacred mystery
and what is hard to grasp
before my eyes will change
to even harder puzzling senses
because I am in love
with flowers and with eyes, with lips and graves alike.

Visit the memorial house of philosopher and poet Lucian Blaga in Lancrăm. You can admire objects that belonged to the poet and which recreate the atmosphere of the times of Lucian Blaga. I was impressed by one of his letters in which he re-stated his wish to be allowed to retire from his profession as teacher to concentrate on his writing. He hoped that he could thus contribute further to national literature while being able to better nurse his health. Unfortunately he died at the age of only 66.
Close by we paid our respects at the grave of Lucian and Cornelia Blaga. In the cemetery there is also a monument to the heroes of the "Tisa front and Romania" and to those who fell on "the Russian front".


Comentarii