Abaţia Cisterciană Cârţa

A fost odată o vreme când cavaleri Teutoni clădeau cetăţi în Ţara Bârsei şi tot atunci Ordinul Cistercian, ai cărui prime mânăstiri se află în Burgundia, construia o abaţie în Ţara Făgăraşului, pe malul Oltului. Invaziile tătare şi vremurile au năruit mânăstirea, dar ea a supravieţuit totuşi în partea altarului. Zidurile ruinate ale mânăstirii înconjoară altarul devenit capelă. Acolo se află pietre funerare vechi şi un monument al eroilor cu statuia unui cavaler medieval. Pe el este inscripţionat în germană "Memoria voastră este sacră în speranţă." şi "Iarba se usucă, florile se ofilesc, dar cuvântul rămâne pentru totdeauna".
Înăuntrul capelei se pot admira altarul, două orgi, nervurile şi cheia boltei gotice. Vizita trebuie făcută în linişte, în număr mic, pentru a resimţi măreţia şi tihna acestui loc unic în România.

Cârța Cistercian Abbey

Once upon a time Teutonic Knights built fortresses in Burzenland, Brașov area, and at the same time the Cistercian Order, originating from Burgundy, France, built an abbey in Făgăraș County, on the Olt river bank. Tatar invasions and the passing time ruined the abbey but part of it, namely the altar, survived. The ruined walls of the abbey surround it now, the altar transformed in a chapel. Old tombstones can be found as well as a heroes' monument with the statue of a medieval knight. The german inscription reads: "Your memory is sacred in hope" and "The grass dries, flowers wane but the word remains forever".
Inside the chapel one can admire the altar, two organs and the beautiful gothic architecture. It is best to visit in silence and small numbers to feel the greatness and peacefulness of this unique place in Romania.Comentarii