Mânăstirea Negru Vodă de la Câmpulung şi Curtea Domnească a Basarabilor

În mijlocul orăşelului Câmpulung găsiţi o bijuterie: Mânăstirea Negru Vodă, care este totodată curte domnească, fiind ctitoria primilor Basarabi. Mormântul lui Nicolae Alexandru 1352-1364), al doilea Basarab, a fost chiar identificat în incinta bisericii şi se păstrează şi astăzi.
Impunătoarea clopotniţă este împodobită în mod distinctiv cu discuri ceramice şi este neobişnuit de înaltă.
În incintă se află casa domnească, ridicată de Matei Basarab (1632-1654) iar în spate o bolniţă cu linii arhitecturale armonioase, ctitorită de Brâncoveni. Biserica mare nu este de pe vremea lui Negru Vodă, (despre care se crede că este numele legendar al lui Basarab I sau al tatăl său, Tihomir) ea fiind rezidită de Matei Basarab şi pe urmă de Grigore Ghica în 1832, pe vechile fundaţii. Astfel, de-a lungul veacurilor, mai mulţi domni ai Ţării Româneşti şi-au lăsat urma la Câmpulung, prima capitală a lui Negru Vodă.

Negru Vodă Monastery and the Princely Court

Negru Vodă Monastery was built by the first Basarab Princes, founders of Wallachia, also serving as Princely Court.
Inside there are various very old gravestones, including that of Nicolae Alexandru (1352-1364), the second Basarab Prince.
The belltower is adorned with coloured ceramic disks and is very tall for the times when it was built.
The princely residence was built by Matei Basarab (1632-1654) and a smaller church is found behind it, built by the Brâncovan Princes.
The main church is not from the times of the legendary Negru Vodă (translated as the English counterpart "Black Prince"), it was built by Matei Basarab and rebuilt in 1832 by Grigore Ghica on the old foundations.
Thus, successive Princes of Wallachia left their mark at Câmpulung, the first capital of the principality.Comentarii