Cetatea bastionară Alba Iulia - Porţile

În preajma Zilei Naţionale, voi vorbi despre Alba Iulia, capitala simbolică a tuturor Românilor, cetatea în care a intrat triumfător Mihai Viteazu după victoria de la Şelimbăr, cetatea jertfei lui Horia, Cloşca şi Crişan şi locul Marei Adunări din 1918, care a consfinţit Unirea Transilvaniei cu România, reîntregind, după unirea Bucovinei şi a Basarabiei, hotarele istorice ale ţării.
Mai este un motiv pentru care vorbesc cu plăcere despre Alba Iulia: în ultimii ani în acest oraş s-a petrecut o mică minune, sub forma restaurării porţilor, zidurilor şi fortificaţiilor cetăţii, lucrări efectuate cu fonduri europene. Mai mult, lucru rarisim în România, cetatea est patrulată de grupuri de oşteni îmbrăcaţi în costume de epocă, costume austriece din epoca construcţiei ei (1716-1718) spre deliciul turiştilor.
La Alba Iulia turistul va putea parcurge traseul porţilor cetăţii, ce îl va purta în inima ei, sau va putea opta pentru vizitarea bastioanelor şi a atracţiilor amenajate de-a lungul lor, inclusiv călărie. De asemenea, va putea vizita locurile de pelerinaj ce sunt Sala Unirii şi Catedrala Reîntregirii. Nu trebuie ocolite Muzeul Naţional al Unirii şi Catedrala Catolică Sfântul Mihail, unde sunt înmormântaţi glorioşii voievozi ai Transilvaniei printre care îi menţionăm în primul rând pe Iancu de Hunedoara (1441-1456), Gabriel Bethlen (1613-1629) şi Ştefan Bocksai (1605-1606).
Mai jos,câteva imagini ale porţilor cetăţii, restaurate recent. Porţile unei cetăţi trebuie să o apere de inamic, dar pe lângă soliditatea lor materială, monumentalitatea sau chiar fastul lor au un rol psihologic, de intimidare, precum şi de glorificare a Austrei cuceritoare. Turcii nu au mai putut ataca niciodată Alba Iulia şi cetatea a fost asediată doar în 1849 de revoluţionarii maghiari. Trupele austriece ajutate de români au împiedicat cucerirea oraşului.
Prin Alba Iulia, România se poate număra printre ţările ce se pot mândri cu fortificaţii complexe ce şi-au lăsat amprenta în istorie, alături de arhitecţii lor, printre care se remarcă cel mai ilustru dintre ei, Vauban.

Alba Iulia Fortress - The Gates

I have decided, when the National Day approaches (December 1st), that I shall always write about Alba Iulia, forever the city celebrating Romanian unity.
Alba Iulia saw Wallachian Prince Michael the Brave enter the gates in 1600, enshrining the union with Transylvania (Moldova was soon to follow, the first union of the three Romanian principalities was unfortunately to be an ephemeral event).
It saw the sacrifice of Romanian freedom fighters Horea, Cloşca and Crişan, leaders of the 1784-1785 Revolt bearing their name, executed here.
Finally, Alba iulia was the site of the National Assembly on December 1st 1918, deciding the final union of Transylvania with Romania, which followed that of Bessarabia and Bukovina, thus founding Greater Romania within its hitorical borders.
There has been a renaissance in Alba Iulia these last years, with ample restoration works carried out in and around the Vauban fortress. Austrian soldiers dressed in the uniform of the time of its contruction (1716-1738) patrol the premisces, and are happy to take pictures with tourists with no charge.
Tourists can now visit the "Gates Route" through the fortress core from gates I to IV or the "Fortifications Tours" around the bastions, where a lot of attractions have been created, including horse riding.
Union Hall and Union Cathedral shrines of national history that must be seen. Other musts are The National Union Museum and the Saint Michael Catholic Cathedral, burial sites of the Princes of Transylvania, including glorious names like John Hunyadi (1441-1456), Gabriel Bethlen (1613-1629) and Stephen Bocksay (1605-1606).
You have below images of the gates, recently restored. The gates are meant to defend from teh enemy, but their flamboyant is also meant to intimidate and to show the supremacy of the conquering Austrian Empire over the Infidel Turks (pictures 4 and 5). Situated in central Transylvania, the fortress was never again threatened by the Ottomans after the conquest and was only besieged once, in 1849, by the Hungarians seeking to win their indepedance from the Habsburgs (Romanians sided with the Empire in this struggle, not wanting Transylvania to be incorporated into an indepedant Hungary).
Having Alba Iulia, Romania can be counted among countries that boast complex Vauban type fortress achitecture, extremely rare beyond Central Europe.
Comentarii