Palatul și Curtea Domnească de la Mogoşoaia

Chiar la marginea Bucureştilor poate fi vizitat un colţ liniştit încărcat de frumuseţe şi de istorie. Este vorba de Palatul şi Curtea domnească de la Mogoşoaia, la care eu am avut prilejul să ajung cu bicicleta, într-o dupamiază, la un cros. Da, la palat se poate ajunge din Bucureşti în mod foarte plăcut, şi fără maşină.
Domnia Voievodului Constantin Brâncoveanu (1688-1714) este considerată o epocă de aur a Ţării Româneşti prin faptul că în acea perioadă arta şi arhitectura medievală românească a ajuns la apogeu. Mânăstirea Hurezi şi Palatul de la Mogoşoaia, principalele sale ctitorii, au un loc asigurat în orice galerie a principalelor realizări arhitecturale din Principatele Române în epoca pre-modernă. Construit în prima parte a domniei, palatul este cel mai mare monument pre-modern de arhitectură non-ecleziastică şi astfel deosebit de valoros.
Cu toate acestea, puţin a lipsit ca Palatul de la Mogoşoaia să dispară fără urmă, în vâltoarea secolelor ce au despărţit domnia lui Constantin Brâncoveanu de epoca noastră. Faptului că putem astăzi admira acest armonios şi unic ansamblu îl datorăm abnegaţiei Principesei Martha Bibescu (1889-1973), care a cheltuit multă energie şi o mare parte din averea sa salvării şi restaurării palatului şi curţii domneşti.
Principesa Bibescu, născută Lahovary, a primit palatul în dar de nuntă. Probabil a fost destinul acestei adevărate bijuterii a coroanei ctitoriilor brâncoveneşti să fie salvată, ajungând în grija principesei, a cărei suflet sensibil a simţit enorma valoare a ansamblului. Lucrările de restaurare au început în 1912 dar au fost întrerupte de război. Vizitând palatul în 1917, Mareşalul german August von Mackensen (1849-1945), aflat momentan victorios la Bucureşti după succesul ofensivei Puterilor Centrale din 1916, aprecia că efortul Principesei Martha Bibescu pentru restaurarea palatului "dovedeşte adânca ei dragoste de patrie". În acel timp Principesa Bibescu se afla în România ocupată, îngrijind un spital înfiinţat de Regina Maria şi desfăşurând o activitate de spionaj în toată regula pentru guvernul refugiat la Iaşi.
După război lucrările au fost reluate şi finalizate sub conducerea arhitectului George Matei Cantacuzino (1899-1960). Provenind dintr-o familie aristocrată, acest mare arhitect al perioadei interbelice era poate cel mai în măsură să scoată în evidenţă măreţia vechii curţi domneşti.
Curtea Domnească adăposteşte astăzi un Muzeul de Artă Brâncovenească. În exteriorul incintei se află Biserica Sfântul Gheorghe, cea mai veche clădire a ansamblului fiind ctitorită de Constantin Brâncoveanu dinainte să urce în scaunul domnesc. Într-însa se află mormintele membrilor familiei Bibescu.
De remarcat este mormântul soţului Principesei Martha Bibescu, Prinţul Gheorghe-Valentin Bibescu (1880-1941), o operă de artă pentru un personaj excepţional. A fost un pionier al aviaţiei române, obţinând printre primele brevete de pilot din lume la şcoala de aviaţie de la Pau a vestitului aviator Louis Blériot (1872-1936), cunoscut ca fiind primul care a zburat peste Marea Mânecii. Înarmat cu aceste cunoştinţe şi brevetul recunoscut internaţional, Prinţul Bibescu a organizat Şcoala de Aviaţie de la Cotroceni şi Liga Aeronautică Română. A fost de asemenea cofondatorul Automobil Clubului Român şi a Comitetului Olimpic Român. În 1904 a câştigat prima cursă automobilistică organizată în România pe traseul Bucureşti-Giurgiu-Bucureşti. La nivel internaţional a  participat la înfiinţarea Federaţiei Aeronautice Internaţionale pe care a şi condus-o între 1930 şi 1941. Nu în ultimul rând, a servit în forţele aeriene în Al Doilea Război Balcanic şi în Primul Război Mondial.

Mogoşoaia Palace and Princely Court

At the outskirts of Bucharest is a beautiful historic landmark: Mogoşoaia Palace and Princely Court. I had the opportunity to visit it on an organized cycling trip. Well yes, you can reach Mogoşoaia without a car, in a pleasant bycicle ride.
Prince Constantin Brâncoveanu's reign (1688-1714) is considered Wallachia's golden age, reaching great hights in art and architecture. Built in the first part of his reign, the palace is the greatest pre-modern non eccleziastical monument and thus is very precious.
However, it was conserved until present times by chance, because the passing times were not tender to this monument, being several times sacked and abandoned. We owe its existence to the determination and Princess Martha Bibescu (1889-1973) who spent a fortune and a lot of energy to save and restore the palace and the princely court.
She was born in the noble Lahovary family, married prince Gheoghe-Valentin Bibescu and received the palace as wedding gift. The pricess was also a poetess and her soul could sense the value of this heritage. Restoration works started in 1912 but were interrupted by war. Visiting the palace in 1917, Field Marshal August von Mackensen (1849-1945) remarked that restoring this heritage "showed the princess' great love for her country" (Mackensen was in occupied Bucharest following the Central Powers' successful offensive in 1916). Princess Bibescu had stayed behind in occupied Romania, managing a military hospital and also communicating vital information the the Government in Iaşi.
After the war the works resumed under the direction of architect George Matei Cantacuzino (1899-1960). An aristocrat, this great architect of interbellum Romania was well chosen to bring back and emphasize the former greatness of the old princely court.
The ensemble now hosts the Brancovenesque Art Museum. Outside the precinct is Saint George Church, built by Brâncoveanu before his accession to the throne. It is the necropolis of the Bibescu family.
The most beautiful tombstone is that of Prince Gheorghe Valentin Bibescu (1880-1941), fitting for a man with an extraordinary life. He was an aviation pioneer, obtaining one of the first flight permits in the world at Louis Blériot's flight school in Pau - France. Louis Blériot (1872-1936) was famous for his feat of being the first to fly accross the English Channel and his school prestigious. Back in Romania, Prince Bibescu organized the Cotroceni Flight School and the Romanian Aeronautical League. He also cofounded and headed the Automobile Club of Romania, winning its first organised race in 1904: Bucharest-Giurgiu-Bucharest. He was also a founding member of the Romanian Olympic Committee. It must be known that he also served in the Second Balkan War and First World War as reconnaissance and fighter pilot.
Comentarii