Gura Motrului

Satele româneşti nu par a fi aproape niciodată considerate obiectiv turistic. Unele sunt vizitate, indirect, din cauza faptului că acolo se află o biserică fortificată, o mânăstire sau o casă memorială. Totuşi satele româneşti sunt deseori foarte pitoreşti şi voi încerca pe viitor să le prezint de sine stătătoare. Sate dobrogene cu case acoperite cu stuf, sate ardeleneşti şi casele lor cu porţi mari, sate munteneşti sau olteneşti cu case cu pridvor, toate au un farmec aparte ce merită apreciat.

În drum spre Mânăstirea Gura Motrului, merită să lăsaţi maşina la intrarea în sat şi să parcurgeţi drumul, 10 minute, pe jos. De o parte şi de alta a drumului veţi putea admira case de diferite tipuri, unele dintre ele foarte vechi. Se remarcă printre ele câteva case, adevărate conace, ale unor oameni ce acum 100 de ani erau probabil foarte înstăriţi, fruntaşii obştei.


Comentarii