Mânăstirea Gura Motrului

Mânăstirea Gura Motrului se află în satul cu acelaşi nume, comuna Butoieşti, pe o înălţime înconjurată de păduri şi nu departe de vărsarea Motrului în Jiu, de unde îşi trage numele. Locul înalt, deosebit de pitoresc, pare să fie tocmai potrivit pentru un lăcaş sfânt. Astfel, nu este întâmplător că potrivit legendei, pe acel loc a existat demult un schit de lemn ridicat de Sfântul Nicodim de la Tismana. A doua biserică, de piatră, a fost înălţată în acest loc de Logofătul Harvat, mare boier pe timpul voievozilor Neagoe Basarab (1513-1521) şi Radu de la Afumaţi (1522-1529). A participat alături de acesta din urmă în luptele cu turcii pentru a împiedica transformarea Ţării Româneşti în paşalâc în anii 1522-1523. Biserica a rezistat doar 100 de ani. Voievodul Matei Basarab (1632-1654) şi marele vornic Preda Brâncoveanu refac din nou mânăstirea (1653), care va fi pictată din ordinul domnitorului Constatin Brâncoveanu (1688-1714), nepotul vornicului Preda.
La Mânăstirea Gura Motrului s-au purtat la Revoluția din 1821 lupte între pandurii lui Tudor Vladimirescu şi cetele boierilor locali. Aceştia s-au închis în mânăstire ca într-o cetate. Porţile vechi ferecate (întărite cu plăci de fier) poartă şi astăzi urmele gloanţelor.

Gura Motrului Monastery

"Gura Motrului" means "mouth of the Motru river". The monastery is situated in the village with its namesake, where the Motru river flows into the Jiu river, itself a tributary of the Danube.
The high, picturesque place looks ideal as the setting for a monastery. Legends say that Saint Nicodemus of Tismana built a wooden church here. The second, stone church, was built by chancellor Harvat during the reigns of Neagoe Basarab (1513-1521) and Radu of Afumaţi (1522-1529). This powerful boyar participated with the latter prince in the battles for the independance of Wallachia from the Ottoman Porte in 1522-1523. The church resisted only 100 years. Prince Matei Basarab (1632-1654) and "vornic" (governor) Preda Brâncoveanu. Its painting was finished during the reign of Prince Constatin Brâncoveanu (1688-1714), Preda's nephew.
There was a skirmish at Gura Motrului Monastery during the 1821 Wallachian Uprising between Tudor Vladimirescu's troops and local boyars, who walled themselves in the monastery. Bullet marks can still be seen in the massive iron plated doors.    


Comentarii