Caracal

Oraşul Caracal este un mic oraş relativ neştiut, despre care se spun bancuri, dar pe mine întotdeauna m-a impresionat partea veche a lui pe care o traversam inevitabil pentru a merge la Craiova sau la Corabia. Simţeam că pe acele străduţe se află mărturia oraşului care a fost cândva o prosperă reşedinţă de judeţ. Judeţul se numea Romanaţi, un nume ce trimite la originea latină a locutorilor săi.
Cea mai frumoasă parte a oraşului este strada Iancu Jianu, după numele haiducului care a trăit aici. Mormântul său se află în biserica Adormirea Maicii Domnului din oraş. Pe această stradă se află casa lui, în curs de restaurare, şi casa nepotului său, Iancu Dobruneanu, veteran al Războiului de independenţă (aşchia nu sare departe de trunchi). În această casă construită la sfârşitul secolului 19 este amenajat astăzi Muzeul Romanaţiului.
Sudul judeţului Olt, Romanaţiul, este o străveche vatră de locuire. Pe teritoriul său se află mărturiile arheologice ale culturii preistorice Vădastra, cetatăţile daco-romane Romula din nordul oraşului şi Sucidava de lângă Corabia. Despre acestea şi multe altele veţi afla la muzeu.
O altă zonă veche a oraşului este cea a Teatrului Naţional. În spatele acestuia se află Biserica Domnească, ctitorită de Neagoe Basarab şi din nou de Mihai Viteazul. Voievodul avea o curte domnească la Caracal iar în zonă avea 23 de moşii. Cele mai multe sate există şi astăzi, precum Vişina, Cruşovu, Studina sau Vlădila şi au constituit baza materială care a permis Banului Mihai să urce în scaunul domnesc.
Am inclus în poze imaginea unei case în paragină. Nu pare din unghiul din care am fotografiat-o, dar jumătate din această casă cu turnuleţ este ruinată. Ea a aparţinut acum 100 de ani judecătorului Ion Hagiescu-Mirişte. A lăsat prin testament casa şi o mare colecţie de artă pentru a se crea un muzeu. Nu a avut noroc: nici moştenitorii, nici autorităţile oraşului nu i-au îndeplinit dorinţa. Colecţia s-a risipit (o parte e la Muzeul Romanaţiului) iar casa, monument istoric, s-a năruit. Eu sper că va fi totuşi salvată iar ghinionul domnului Hagiescu-Mirişte se va sparge.

Caracal

Caracal is a relatively unknown town in Romania. There is even a joke theme with Caracal, but mzself I have started appreciating this town in mz journeys from Craiova to Corabia. It still bears marks of the times when it was a county seat, a county named Romanaţi which was merged with Olt. Its etymology is linkes to the Roman colonisation of Dacia.
The most beautiful part of the town is Iancu Jianu street, bearing the name of a famous Romanian outlaw (hajduk). His house is found on this street (awaiting restoration and reopening) and his final resting place is found in the Church of the Assumption.
A major objective on the street is Romanaţi Museum, found in the house of Iancu Dobruneanu, nephew of Jianu and participant to the Romanian War of Independence in 1877-1878.
Romanaţi (southern Olt county) is an old settlement area. There is the prehistoric Vădastra culture (famous for its dark pottery) and the ancient cities of Romula and Sucidava.
Another beautiful part of the town is around the Theater. Behind it you have the Princely Church built by Neagoe Basarab (1512-1521) and rebuilt by Michael the Brave (1593-1601). The latter had whole villages in the area, which still exist today, like Vişina, Cruşovu, Studina or Vlădila. This wealth ensured his ascension from governor in Oltenia (ban) to the wallachian throne (with the support if the Ottomans who would later bitterly regret it).
I have to come cack to Caracal to complete the picture I have of this town. However, I chose to include in the post the picture of a ruined house, a historic monument (the third picture). It does not seem ruined from the angle I photographed it and I find it is one of the most beautiful in the town. It used to belong to judge Ion Hagiescu-Mirişte who willed that the house be turned into an art museum with his private collection as a starting point. Unfortunatelty, neither his descendants, nor the authorities supported his wish. His collection was scattered (part of it is in the Romanaţi Museum) and his house is now ruined. Hopefully it shall be saved for Caracal cannot afford to lose its heritage.
Comentarii