Casa memorială Octavian Goga de la Răşinari

"Fraţi buni ai frunzelor din codru,
Copii ai mândrei bolţi albastre,
Sfinţiţi cu roua suferinţii
Ţărâna plaiurilor noastre!
Din casa voastră unde-n umbră
Plâng doinele şi râde hora,
Va străluci odată vremii
Norocul nostru-al tuturora."

Octavian Goga - Plugarii (fragement)

La Răşinari s-a născut poetul, jurnalistul şi omul politic Octavian Goga. Căutaţi, pe o străduţă foarte aproapiată de casa memorială Emil Cioran, casa unde s-a născut "poetul pătimirii noastre".
Octavian Goga este cel mai bine cunoscut ca poet, opera sa fiind pătrunsă de un puternic sentiment patriotic şi redând cu multă empatie trăirile ţăranului român.
Ca gazetar, el a militat neîncetat pentru drepturile culturale şi politice ale românilor din Transilvania, fiind de două ori arestat şi întemniţat de autorităţile austro-ungare. Înainte de începerea Primului Război Mondial trece în România şi participă în 1916 la campania din Dobrogea. Şi-a văzut visul cu ochii la Marea Unirea din 1918
Imaginea lui Octavian Goga este umbrită de activitatea sa politică în care a manifestat orientări antisemite. Numit prim-ministru de Carol al II-lea (1930-1940) în 1938, în timpul scurtei sale guvernări (44 de zile), va fi introdusă o legislaţie potrivit căreia un număr de evrei sunt decăzuţi din cetăţenia română, devenind efectiv apatrizi în propria ţară. Vremurile sumbre de-abia începeau: Carol al II-lea desfiinţează pe 10 februarie 1938 partidele politice, instaurând dictatura regală prin care va controla guvernul direct.
Octavian Goga, ultimul prim-ministru român ales în regim multipartidic (chiar dacă regimul democrat era deja profund afectat de maşinaţiile monarhului), demisionează şi se stinge după câteva luni la conacul său din Ciucea, judeţul Cluj.   

Din cunoştinţele mele, fiind casă particulară, nu poate fi vizitată.

Octavian Goga Memorial House in Răşinari

"Brothers of the forrest leaves,
Children of the bright blue skies,
Sanctify with the dew of your suffering
The earth of our fields!
From your abode where in the shadow
Cry the doina and laugh the hora,
Will someday shine our fortunes."

Răşinari is the birthplace of poet, journalist and politician Octavian Goga. He is known in Romania as "the poet of our suffering". Indeed his ardently patriotic poetry celebrates the beauty of Romania, the culture and folk customs of Romanians but also the harsh peasant life.
As a journalist he has actively supported the cause of Romanians in Austria-Hungary. This has caused him to be twice emprisoned by the imperial authorities, before finally settling in Romania on the eve of World War I. After the entry of Romania into the war on the side of the Entente, he participated as a soldier on the Dobrujan front in 1916. Finally, his dream came true with the Great Union of 1918.
Goga´s image is tarnished by his activity as politician, in which he has displayed antisemitic tendencies. He was named prime minister by King Carol II (1930-1940) for 44 days in the troubled times of the year 1938 when the shadow of war was already looming over Europe. It is his government that passed the first antisemitic laws, which effectively stripped part of the Jewish population in Romania from its citizenship.
He was to be the last prime minister in a multi-party system (although democracy was already largely compromised by the actions of the king). Indeed, on February 10th 1938, King Carol II outlawed all political parties, inaugurating his dictatorship. It was to last until his rule was swept away in 1940 by the desintegration of Romania under the attacks of the Soviet Union and nazi-backed horthyst Hungary.
Soon after his resignation, Octavian Goga passed away on his estate in Ciucea, Cluj county.
The house is privately owned and is not open to visitors.

Comentarii