Castrul roman Drobeta şi Podul lui Traian

De la Drobeta a început totul: a fost "capul de pod", la propriu, a cuceririi romane peste Dunăre. Castrul păzea Podul lui Traian (sau al lui Apolodor) şi a fost ocupat de legiuni şi după abandonarea Daciei romane. Având în vedere importanţa sa strategică, castrul era foarte întins. În jurul său s-a dezvoltat un mic oraş. Avea chiar teatru şi terme, elemente importante ale civilizaţiei romane aduse în lumea "barbară". Castrul apare şi pe Columna lui Traian.
Astăzi ruinele sale se află în mijlocul oraşului modern, pe malul Dunării, lângă Muzeul Regiunii Porţile de Fier. Ruinele sunt mai puţin faimoase decât piciorul podului roman, de care le desparte acum calea ferată. Vizitaţi-le, şi nu uitaţi că pe acele locuri a păşit Împăratul Traian, cufundat în gândurile sale de cucerire a Daciei!

The Roman Castrum and Trajan's Bridge

From Drobeta started everything. It was the "bridge head", literally, of the Roman conquest north of the Danube. The castrum was guarding Trajan's bridge (or the bridge of Apolodor of Damascus, the builder). It was occupied by the legions even after the Roman withdrawal from Dacia  in 275 A.D. Given its strategic importance, the castrum was very large. A small town developed around it. It even had a theater and public baths, important elements of the Roman civilization brought to the "barbarian" world. The castrum appears in a bas-relief of Trajan's Column.
Today its ruins are found in the middle of the modern city, on the banks of the Danube, near the Iron Gates Region Museum. The ruins are less famous than the remaining bridge pillar. Visit them and don't forget that on that ground once walked Emperor Trajan, absorbed in his plans of conquest of Dacia!Comentarii

Trimiteți un comentariu