Biertan

Biertan este un sat mare şi cândva prosper, care a luptat mai demult cu Mediaş şi Moşna pentru supremaţia locală. Se ştie că Mediaşul a câştigat această luptă dar Biertan a fost la rândul său sediul episcopatului săsesc şi ca atare s-a dezvoltat foarte mult. Satul se mândreşte cu una dintre cele mai mari şi mai frumoase biserici fortificate, înscrisă pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial.
Lângă sat s-a găsit un obiect din fier cu inscripţii latine şi simbol creştin, faimosul Donariu de la Biertan datând din secolul 4, mărturie a continuităţii unei populaţii latine şi creştină la nord de Dunăre după retragerea romană.

Biertan

Biertan is a large and once prosperous village. It once competed with Mediaş and Moşna for local supremacy, eventually losing the fight. It was however until the 19th century the bishopric for the Transylvanian Saxons. It boasts one of the biggest and most beautiful fortified churches, listed as an UNESCO World Heritage Site.
The famous Biertan Donarium was found nearby. It is an iron object with latin inscription and christian symbolistics, proof of the continuity of a latin and christian population north of the Danube after the Roman Empire retreated from Dacia.Comentarii