Biserica romano-catolică din Moraviţa

Moraviţa este punct de frontieră important cu Serbia. Trecând prin sat am observat o biserică ce părea din alt film: unul cu buget mai mare. Era o biserică cu o arhitectură deosebită, apuseană şi ştiam că în zonă au fost colonişti germani, expulzaţi după Al Doilea Război Mondial sau emigraţi. Cu siguranţă este sau a fost biserica lor. În curte are o troiţă şi un monument celor căzuţi în Primul Război Mondial, aşa cum au multe biserici săseşti din Transilvania iar numele sunt germane, conform populaţiei parohiei la acea vreme.

The catholic church in Moraviţa

Moraviţa is a border crossing point into Serbia. I was heading there when I saw a large church with an unusual, clearly western architecture. I knew this region has German colonists a few hundred years ago (from Baden-Wurtemberg, southern Germany) who were expelled after World War 2 or emigrated. This was surely their church. There is a stone cross in the courtyard and a monument to the the fallen in the First World War, like in many Saxon churches in Transylvania with only german names, according to the population of the parish.Comentarii