Mânăstirea Stelea, Târgovişte

Mânăstirea Stelea din Târgovişte este în primul rând un monument închinat păcii şi acest lucru îi conferă o importanţă şi un simbolism aparte.
Voievozii Munteniei şi Moldovei Matei Basarab (1632-1654) şi Vasile Lupu (1634-1653) au luptat 3 războaie. Vasile Lupu râvnea tronul muntean şi a atacat Ţara Românescă în 1637 şi 1639, fără succes. În 1644 cei doi voievozi s-au împăcat şi ca semn de prietenie au ctitorit o mânăstire fiecare în ţara celuilalt. Din păcate pacea nu avea să dureze: în 1553 a treia încercare a lui Vasile Lupu de a-l detrona pe Matei Basarab se va solda cu pierderea propriului scaun după spectaculoasa victorie de la Finta a domnului muntean împotriva potrivnicului său.
Vasile Lupu iubea luxul şi fastul, iar acest lucru se regăsea şi în ctitoriile sale, printre care cea mai cunoscută este Biserica Trei Ierarhi de la Iaşi. Nici în capitala Ţării Româneşti nu a vrut să se lase mai prejos, iar Mânăstirea Stelea a impresiont în epocă prin dimensiunile şi ornamentele sale. Numele şi-l trage de la o biserică mai veche, ctitorită de negustorul Stelea.
Atrage atenţia decoraţia turlelor cu discuri ceramice, specifice atât arhitecturii moldoveneşti cât şi celei munteneşti (Mânăstirea Cotmeana). Decoraţia interioară este atipică, în culori deschise şi calde.
Ansamblul arhitectural este impresionant, fiind păstrată (într-o formă refăcută şi restaurată) vechea casă egumenească, numită Casa Nifon, în care a fost amenajat muzeu.
În curtea mânăstirii se află, unul lângă celălalt, busturile de piatră a celor doi voievozi, cu un copăcel plantat lângă fiecare. Deşi s-au duşmănit mult, cei doi au ajuns până la urmă, în mod ironic, inseparabili, marcând epoca lor în ambele principate române. Mânăstirea Stelea este mărturia lăsată peste veacuri a vremelnicei lor împăcări.

Stelea Monastery, Târgovişte

Stelea Monastery is first of all a monument dedicated to peace, giving it a special symbolism and importance.
Princes of Wallachia and Moldova Matei Basarab (1632-1654) and Vasile Lupu (1634-1653) fought 3 wars. The Moldovan wanted the Wallachian throne for himself and invaded the country twice in 1637 and 1639, without any success. A few years later, in 1644, the two made peace and sealed it by erecting a monastery in each other's countries. The peace was not to last: Vasile Lupu's third attempt to conquer Wallachia would lead to his own demise after Matei Basarab´s victory at Finta in 1653.
The Moldovan Prince loved luxury and pomp. This also reflected in the works he patroned, the most famous being Three Hierarchs Church in Iaşi. He did not want the monastery erected in Târgovişte to be anything less than grand, and thus Stelea Monastery impressed the men of the age in size and style. She kept her old name, an older monastery on the site being built by a merchand, Stelea.
Her towers are decorated with ceramic discs, a common element to Moldovan and Wallachian church architecture (Cotemana Monastery). Interior decoration is also different, in light warm shades. White is used a lot and it has a tremendous effect.
The architectural ensemble includes the old abbot's house which was restored, called the Nifon House. It now hosts a small museum.

In the courtyard you can see the statues of the two princes. Ironically, although they were foes, they are inseparable, having reigned simultaneously and thus marking an epoch in the history of Wallachia and Moldova. Stelea Monastery is the enduring testimony of their ephemeral peace.


Comentarii