Muzeul Naţional al Petrolului

Ploieştiul este capitala industriei petroliere din România şi astfel are un muzeu al petrolului, unicul din ţară.
De fapt România se poate mândri cu pionierat în domeniul industriei petroliere, deţinând 3 premiere mondiale:
Prima ţară din lume cu producţie de petrol înregistrată oficial: 275 de tone în 1857.
Prima rafinărie din lume, a fraţilor Marin şi Teodor Mehedinţeanu, construită în 1856la Ploieşti.
Primul oraş din lume iluminat cu petrol lampant: Bucureşti în 1857.
Muzeul este găzduit într-o casă veche, foarte lungă, de tip Belle Epoque, care din exterior nu pare în ton cu domeniul tehnic abordat. În curtea sa se află expuse machete şi utilaje industriale. Înăuntru sunt 2 săli principale ce retrasează istoria petrolului şi industriei petroliere în România.
Petrolul a fost folosit la noi în ţară încă din perioada medievală, mai ales sub formă de păcură, pentru a călăfătui ambarcaţiuni, sau la iluminat. Voievozii Moldovei şi Munteniei pomeneau în hrisoave de gropi de păcură ce erau exploatate, adică locuri unde petrolul se afla la suprafaţă sau foarte aproape de suprafaţă şi putea fi strâns cu mijloace rudimentare.
În secolul 19 această resursă a început să fie folosită pentru iluminat. În muzeu veţi vedea machetele primelor sonde, a rafinăriei primitive a fraţilor Mehedinţeanu, veţi putea privi felinare bucureştene de pe vremea lui Cuza şi veţi putea citi despre pionierii din domeniu. De exemplu Lazăr Edeleanu - care a ameliorat procesul de rafinare, sau Virgiliu Tacit - inventatorul unui ventil ce controla erupţia petrolului în momentul perforării rezervei subterane sub presiune.
Odată cu începerea utilizării petrolului ca sursă majoră de energie, mai ales pentru propulsia numeroaselor maşini inventate în secolul 20 (automobile, avioane, vapoare moderne), cererea a explodat. Ploieştiul a rămas regiunea principală de exploatare, oraşul a înflorit şi numeroase societăţi s-au deschis (Steaua Română, Concordia, Vega, Astra Română, pentru a cita câteva). Averi enorme s-au făcut în această industrie înfloritoare. Însă a venit războiul. România avea să fie principalul furnizor de petrol pentru Germania până la întoarcerea armelor din 23 august 1944. Din cauza importanței sale strategice, oraşul Ploieşti şi rafinăriile au fost puternic bombardate de aviaţia anglo-americană în 1943 şi mai ales în 1944, ambele obiective fiind foarte avariate. Numeroşi piloţi români au căzut în luptele aeriene pentru apărarea Ploieştiului, cel mai faimos fiind asul Alexandru Şerbănescu (1912-1944) - doborât pe 18 august 1944, avea la activ 47 de victorii confirmate. Aviaţia germană apăra de asemenea cu disperare preţioasa resursă. După 23 august avioanele afectate pazei Ploieştiului au bombardat Bucureştiul, distrugând între alte obiective primul Teatru Naţional, construit în 1852, şi avariind Ateneul, ultimul fiind reparat din fericire. Nu şi teatrul, ruinele sale recuperabile fiind distruse cu buldozerul de comunişti ca fiind o relicvă a regimului burghezo-moşieresc.
Revenind la Muzeul Petrolului, cea mai interesantă sală mi s-a părut prima, cea care vorbeşte despre pionierat, despre primele realizări, despre inventatori români de geniu. A doua sală continuă prezentarea cronologică dar abordează şi numeroase aspecte tehnice (industriale, chimice). Din fericire, în muzeu este disponibil ghidaj şi astfel puteţi primi explicaţii privind aspectele mai complicate ale expoziţiei.

The National Oil Museum

Ploieşti is the oil capital of Romania and also has the country's only oil museum.
In fact, Romania can pride itself with having 3 major firsts in this domain:
It is the first country in the world with an official recorded oil production: 275 tons in 1857.
It boasts the first refinery in the world, built by brothers Marin and Teodor Mehedinţeanu in 1856 in Ploieşti.
Bucharest was the first city in the world illuminated with lamp oil in 1857.
The museum is hosted in an old, long Gilded Age style house. From the outside it does not seem appropriate for hosting a technical museum, but I like the house. In the courtyard you can see scale models or techincal equipments. Inside two main rooms retrace the history of the oil industry in Romania.
Oil was used in the medieval times too: documents issued by princely courts in Wallachia and Moldova mention tar pits. Tar was used to waterproof boat hulls and later for lighting.
In the 19th century demand for this resource increased. In the museum you can see scale models of the first oil riggs, the primitive refinery of the Mehedinţeanu brothers, examples of first lamp posts used in Bucharest, etc. You can also read about pioneers of the oil industry. One of them is Lazăr Edeleanu who improved the refining process. Another is Virgiliu Tacit who invented an efficient blow-out preventer to counter high pressure gushers which wasted oil and polluted the environment. Their patents were used worldwide.
Once oil was starting to be used as a major energy source, especially for vehicles (automobiles, planes, modern ships), demand soared. Ploieşti was and remains to this day the main region for oil drilling and the city flourished, fortunes were made. Among the old oil companies we can mention Steaua Română, Concordia, Vega and Astra Română.
The Second World War put stop to the good times and gave a new strategic role to the Romanian oil, for it was the main source for Germany from 1939 to August 23rd 1944 when Romania changed sides. Because of its strategic importance, Ploieşti and the refineries around it were heavily bombed by the British and the Americans in 1943 and 1944. In one of the most powerful raids on August 18th 1944, top Romanian ace Alexandru Şerbănescu (1912-1944) was downed. He had a tally of 47 confirmed victories.
The german aviation also desperately defended the strategic objective. However, after August 23rd, they ruthlessly attacked Bucharest, detroying or damaging several objectives, many non-military. Thus Bucharest's first National Theater, built in 1852, was severely damaged and demolished later by the communists as a symbol of the bourgeois regime. The Romanian Atheneum was hit also but fortunately it was saved.
The most interesting part of the museum for me was the first section about the pioneer age of the oil industry. The second section in the larger room continues to present the timeline of the industry and includes more technical aspects (installations, chemistry, etc). Fortunately the museum has a guide who can explain a lot of this interesting information.
Comentarii