Muzeul de Artă Religioasă "Nicolae Iorga"

Nicolae Iorga (1871-1940) a infiinţat în anii '20, la Vălenii de Munte un muzeu de artă religioasă, îngrijit de elevele Şcolii de Misionare Naţionale "Regina Maria" (şcoală ce forma tinere fete spre a fi învăţătoare). Muzeul de astăzi este continuatorul celui înfiinţat de Iorga, cu scopul de a prezenta publicului bogăţia culturală şi artistică a obiectelor de cult vechi. Se află chiar lângă Muzeul Memorial "Nicolae Iorga".

The "Nicolae Iorga" Religious Art Museum

Nicolae Iorga (1871-1940) founded in the 1920's a religious art museum in Vălenii de Munte. It was run by students of the "Queen Mary" Missionary School (a school which trained young ladies to become teachers all over Romania). The museum still exists today and presents to the public numeroul religious art workd: icons, crosses, chalices, sacerdotal clothes, etc. It is found right next to the "Nicolae Iorga" Memorial Museum.


Comentarii