Biserica Sfinţii Voievozi, Sfântul Vasile din Olari - Horezu


Horezu este un oraş renumită pentru olărit. La drumul mare sau în gospodăriile oamenilor găsiţi nenumărate obiecte de lut de vânzare, superb decorate. Nu întâmplător unul din cartierele mărginaşe ale oraşului, probabil fost sat distinct, poartă numele Olari.
Acolo se află o frumoasă biserică cu acelaşi nume şi două hramuri. Ca mai toate bisericile din zonă, are partea de sub streaşină bogat pictată cu sfinţi şi scene foarte interesante, biblice dar şi din viaţa de zi cu zi. Din păcate biserica nu este deschisă în mod obişnuit, doar la slujbe.
Am aflat despre această bisericuţă tot de pe blogul lui Radu Oltean, Art-Historia, care mi-a atras atenţia, de exemplu, asupra unei scene de mari dimensiuni cu ţigani ursari, ţigani care se plimbau cu ursul prin târguri şi îl puneau să "joace". Asta presupunea de obicei ca ursul să fie îmboldit cu băţul sau tratat în alte moduri destul de crude.

Fotografii: Mirela Bena

Holy Princes and Saint Basil Church in Olari - Horezu

Horezu is renowned for pottery. Olari in Romanian means "potters" and a fringe of the town is named thus, probably a former village which was absorbed. On the main road you can find numerous beautifully decorated items made of clay.
At Olari you find this beautiful church, with exterior paintings characteristic for the region. Unfortunatelly it is not open for visitors so I could only admire it from outside. The scenes are biblical or from everyday life. For example, we have a large scene of gypsyes with a bear. In older times, they would take the bear, usually captured as a cub, in town fairs and make him "dance". Unfortunaltey that mostly meant prodding the bear and otherwise tormenting him into moving erratically raised on its rear paws.
In found out about this beautiful church from the blog Art-Historia, of artist Radu Oltean.

Pictures: Mirela Bena

Comentarii