Biserica catolică Turda

Trotuarul larg din centrul oraşului, unde se află statuia lui Avram Iancu, se sfârşeşte în coasta unei biserici, o biserică mare şi care atrage. Într-adevăr, nu este orice biserică ci chiar biserica unde a fost proclamat Edictul de la Turda privitor la libertatea conştiinţei şi toleranţă religioasă în 1568.
Biserica a suferit numeroase distrugeri şi transformări în urma războaielor pentru Transilvania dintre Habsburgi şi Otomani şi nu în ultimul rând în ultimul răboi mondial. Cândva biserică gotică, astăzi admirăm mai degrabă o biserică barocă, dar la fel de importantă prin valoarea istorică, culturală şi religiosă.

The Catholic Church in Turda 

The main square in Turda is bordered by a church, behind the Avram Iancu monument. It is not any church but the one in which was proclaimed the Edit of Turda on the freedom of consciousness and religion in 1568. 
This beautiful church suffered, unfortunately, many misfortunes, in the old wars for Transylvania between the Habsbourgs and the Ottomans and also in the last World War. Thus, what was once a medieval gothic became a predominantly baroque church. However, it remains just as important historically, culturally and religiously. Comentarii