Muzeul de Artă din Cluj

Muzeul de artă din Cluj se află într-unul dintre cele mai frumoase palate din Transilvania, Palatul Bánffy. A fost construit în 1785 de Gheorghe Banffy, guvernator al Transilvaniei (1746-1787-1822). Este un exemplu deosebit de stil baroc. Atrage privirile imediat: trecând prin Piața Unirii, nu știam ce clădire este dar mă uitam lung la intrarea sa monumentală, surmontată de stema cu grifoni. Odată trecută poarta, impresionează simetria curții interioare.
Este probabil unul dintre cele mai frumoase muzee de artă din România, după Muzeul Național de Artă de la București, care m-a impresionat recent cu expoziția temporară "Mitul Național". Din 1951 pot fi admirate la Cluj tablourile celor mai mari artiști români dar și exemple din arta universală. 
Printre tablouri mi-a plăcut în mod deosebit "Aprodul Purice" de Theodor Aman, în care din păcate bătea supărător soarele. Cronica spune că Ștefan cel Mare, doborât de pe cal în toiul luptei, este ajutat de aprodul Purice să încalece. Purice se ghemuiește în fața calului pentru ca voievodul, mic de stat, să urce în șa mai repede. Curajul oșteanului îl salvează pe domn, dar cu un sacrificiu: în învălmășală, un turc îi retează brațul. Ștefan cel Mare va dărui lui Purice o moșie și legenda spune că astfel s-a născut familia boierească și domnească a Movileștilor (numită astfel de la felul cum Purice s-a făcut movilă pentru ca voievodul să încalece).   
Tabloul înfățișează un Ștefan cel Mare așa cum era văzut la mijlocul secolului 19, cu barbă și cușmă, semănând mai mult a Mihai Viteazul. Chipul său a fost descoperit mai târziu, în Evangheliarul de la Humor, dar deja apucase să se ridice la Iași statuia lui Ștefan cel Mare, tot cu barbă. 
Sunt multe tablouri de Nicolae Grigorescu, inclusiv din perioada Războiului de Independență, precum portretul unor prizonieri turci.
Din perioada interbelică pot fi admirate tablouri ce înfățișează viața la țară sau interioare rustice. 
Am lăsat la final Palatul Bánffy din Cluj pentru a vorbi, în următorul articol, despre reședința de la țară a familiei: Palatul Bánffy de la Bonțida. 

The Cluj Art Museum

The Cluj art museum is found in one of the most beautiful palaces of Transylvania, the Bánffy Palace. It was built in 1785 by George Bánffy, Governor of Transylvania (1746-1787-1822). It is a great example of Baroque architecture and it makes an impression in Unirii Square. Over its monumental entrance is found the emblem of the Bánffy Family, the gryphon. The inner courtyard is impresses with its symmetry. 
It is probably one of the most beautiful art museums in Romania, after the National Art Museum in Bucharest. Since 1951 can be admired the works of art of top Romanian artists and also fine international examples. 
One of my favorite pictures in the museum is that of "Aprodul Purice" by Theodor Aman. In the heat of battle Stephen the Great of Moldavia was thrown off his horse. Page Purice (flea) quickly knelt so that the prince may quickly get back in his saddle. Stephen was short so Purice's devout action helped a lot, but also cost him his arm, as he was wounded by a turk. Stephen later rewarded him with a domain and a legend says that thus was founded the Movilă boyar and princely family (movilă means mound, describing the way Purice made himself into a mound so that his prince may get back on his horse). 
The picture shows a bearded Stephen with a fur cap. The historically accurate picture of the prince (blonde, without a beard and wearing a crown) was yet unknown at the middle of the 19th century. 
There are a lot of pictures by Nicolae Grigorescu, including ones from the War of Independence, for example an expressive portrait of three Turkish prisoners. 
Other pictures show rural interbellum Romania. 
I saved the Bánffy Palace for last so that I may continue in the next post with the family's countryside residence: the Bánffy Palace in Bonțida! 
Comentarii