Turnul cu ceas - Muzeul de istorie Sighișoara

Emblema orașului Sighișoara este incontestabil turnul cu ceas, cu ale sale figurine sculptate și heraldica medievală pictată pe tencuiala învechită. Acoperișul este din țigle vopsite în motive multicolore, care trimit cu gândul la superbele acoperișuri din Burgundia sau din sudul Germaniei. Turnul este tipic transilvănean săsesc, cu turnulețe în cele patru colțuri. Este prevăzut de jur împrejur cu un drum de strajă din care demult apărătorii cetății scrutau depărtările în căutarea dușmanilor și care în prezent au fost înlocuiți de turiști din toate colțurile lumii. De altfel colțurile lumii sunt și ele reprezentate pe balustradă: diferite orașe și distanțele până la ele sunt marcate cu plăcuțe metalice. Eu am ales să fotografiez Chișinăul drag, al doilea oraș românesc.
Nimeni nu poate vizita Sighișora și ocoli turnul cu ceas, ratând ocazia de a admira ulițele medievale de sus. De altfel, este obligatoriu să vizitați și Muzeul de istorie din turn. Muzeul are 3 secțiuni: Turnul cu ceas, Sala de arme și Camera de tortură. Recomand mai ales prima expoziție, care retrasează istoria orașului, a oamenilor săi de seamă (printre care îl menționăm pe savantul Hermann Oberth), explică funcționarea breslelor - forța de odinioară a orașului, expune arme și obiecte meșteșugărești felurile, din perioada feudală până în perioada modernă. La etajele superioare poate fi admirat mecanismul ceasului.  
Taxa foto este din păcate exorbitantă, 50 de lei dacă îmi amintesc bine. La exponate te poți uita dar a le fotografia, ba! Am renunțat, am băgat aparatul înapoi în geantă și nu vă pot arăta aici nimic, dar expoziția merită vizitată. 

The Clock Tower - The Sighișoara history museum 

Sighișoara's symbol is without contest the Clock Tower, with its sculpted figurines and heraldry painted on the old wall coating. The roof tiles are painted and glazed like in Burgundy or southern Germany. The tower is typically Transylvanian Saxon, with its four small towers in the corners. It has a walkway from where the defenders of old could spot the enemy early on, replaced today by tourists from all the corners of the world. Speaking of the corners of the world, they are represented on the tower by metal plaques mentioning many cities in the world. I chose to show you the plaque with my dear Chișinău, the second Romanian metropolis.
Nobody can come to Sighișoara and leave without visiting the clock tower, missing out on the splendid view, especially because it also hosts the History Museum. The latter has three sections: the Clock Tower, the Weapons Room and the Torture Chamber. The first section is the most important one, retracing the history of the town, its prominent members (we can cite scientist Hermann Oberth), explaining the functioning of the medieval guild which once made its strength, showing weapons and various objects from past centuries. On the top floor you can view the clock mechanism. 
I found the fee for taking photographs too expensive, at over 10 Euros (equivalent), so I could take none, but I still totally recommend the exhibition. 
Priveliște spre Piața Hermann Oberth / View towards Hermann Oberth square 

 Vedere spre biserica din deal și turnul cositorarilor / View towards the church on the hill and the tinmakers tower

 Vedere spre biserica mânăstirii / View towards the monastery church

 Vedere spre Piața Cetății și Casa Vlad Țepeș / View towards the Fortress Square and the Vlad the Impaler House 

Chișinău, atât de aproape și încă atât de departe / Chișinău, so close and yet so far

Comentarii