Biserica fortificată Prejmer

Biserica fortificata Prejemer este probabil cea mai dezvoltată și complexă construcție de acest tip, motivul fiind poziția ei geografică. Aflată la sud-est de Brașov, localitatea Prejemer se află în prima linie, expusă tuturor invaziilor dinspre sud, pe Valea Teleajenului, sau dinspre est, prin Pasul Buzăului. Așa stând lucrurile, sașii din Prejemer au construit în timp cea mai bine aparată biserică fortificată, dotată cu mai multe rânduri de ziduri sși spații uriașe de depozitare pentru a putea rezista asediilor prelungite.
Zidurile sunt neobișnuit de înalte și de groase: 12 și respectiv 4 metri. Pentru a putea pătrunde în curtea principală trebuiau cucerite două tunele și două curți intermediare. Al doilea tunel este apărat de o formidabilă hersă din fier care putea fi prabușită peste potențialii atacatori. Legenda spune că a și folosit într-o astfel de manevră iar dintele care lipsește s-a înfipt în țeasta unui turc năvălitor. Poate este doar o legendă, dar cred că sistemul funcționa foarte bine. Partea superioară a zidurilor este prevazută cu un drum de strajă complet acoperit, cu guri de tragere și alte dispozitive defensive. Fortificația nu a fost niciodată cucerită.
Curtea este înconjurată de magazii, suprapuse pe 4 rânduri în unele locuri. Practic, cantități uriașe de grâne și alte resurse ale satului puteau fi adăpostite în incinta fortificației, împreună cu o parte dintre animale și bineînțeles populația. În prezent, unele magazii servesc drept muzeu, ca și la Hărman. Totuși, mie atmosfera de la Prejmer nu mi-a placut așa mult. Multitudinea aceasta de magazii construite pe zidurile înalte mi-a dat impresia unui stup, sau chiar a unui lagăr. Abia putea fi zarit cerul de înalte ce erau. Unghiul ideal pentru fotografierea bisericii este de asemenea greu de găsit. Cumva, perfecțiunea rece pe care a atins-o această cetate, construită de țărani, mi se pare de speriat.
Mult mai mult decât interiorul incintei, cam îngrămădită, mi-a plăcut biserica, în stil neogotic. M-a impresionat modul în care turnul octogonal se ridică parcă din neant. Parcă stă pe nimic, dar este susținută în cele patru colțuri de bolți ogivale din piatră masivă. Biserica este datată aproximativ din 1275 și astfel este printre cele mai vechi din Transilvania.
Fiind cel mai mare, mai bine păstrat și mai perfecționat ansamblu ecleziastic fortificat săsesc, Prejmer figurează din anul 1999 în lista UNESCO a patrimoniului universal. Împreună cu Biertan, este probabil cea mai faimoasă biserică fortificată din Transilvania.

Aici se încheie relatarea călătoriei, de fapt a concediului, din vara anului 2012. Două săptămâni care ne-au purtat prin cele mai frumoase locuri din Transilvania: Roșia Montană, Turda și împrejurimi, Cluj, palate aristocratice, Sovata, Sighișoara și biserici fortificate săsești din Țara Bârsei. Cu cortul, la căsuțe și la prieteni, cu un mic ajutor de la magazine discount precum Lidl sau Penny, cele două săptămâni au revenit la foarte competitiva sumă de 2.200 de lei, semn că se poate pleca în vacanță cu buget rezonabil spre redus, și vedea o sumedenie de minunății.
Urmează o serie despre un weekend în Cadrilater, la Turtucaia și Silistra! 

Prejmer fortified church

Prejemer fortified church is probably the most developed and complex structure of its kind, the reason for it being its geographic location.  Located south-est of Brasov, the village is first in line, exposed to all invasions coming over the mountains. From the south the Tealeajăn Valley, from the east, Buzău Pass. Thus, the Saxons of Prejmer have built over several centuries the best defended fortified church, with several rows of walls and huge storing space to withstand prolonged sieges.
The walls are unusually high and thick:12 and 4 meters respectively. In order to get to the main courtyard, one had to take two tunnels and two other courtyards.  The second tunnel is defended by a formidalbe "hersa" which could be lowered over the eventual assailants. A legend says that it lost a barb when it struck a Turk's head. Maybe it's just a legend, but I think the system worked very well. The upper level of the walls are hollow, with a corridor runing the whole length. It has shooting holes and other defense systems. The fortress has never been taken.
The courtyard is surrounded by storage boxes, built on four levels in some places. Huge amounts of grain and other resources could be stores, along with part of the livestock and of course the village population. Today, some of the storage space is used as a museum, like in Hărman. However, I didn't like Prejmer as much as the former. The multitude of storage boxes perched on several levels all around the high walls look like a giant hive or even a prison. One could barely make out the sky above. The ideal angle to photograph the church is also hard to find. Somehow, the pentru fotografierea bisericii este de asemenea greu de gasit. Somehow, the cold perfection this fortification has reached, although built by peasants, gives me the shivers.
I liked the church itself much more than the rest of the interior precinct, which looks crowded. It is gothic, impressive with its octogonal tower which seems to float in the air. In fact it is supported on its four corners by vaults built in solid stone. The church dates back to around 1275 and is one of the oldest in Transylvania.
Being the biggest, the best kept and the most elaborate Saxon fortified church, Prejmer is since 1999 on the UNESCO World Heritage List. Along with Biertan, it is also probably the most famous.

Here ends the storytelling of our roadtrip in the summer of 2012. Two weeks in which we have seen some of the most beautiful places in Transylvania: Roșia MontanăTurda and surroundings, Clujaristocratic palacesSovataSighișoara and Saxon fortified curches from the Brașov area. Using our tent, small camp houses or staying with friends, with a little shopping at hard discount supermarkets like Lidl or Penny found on the way, in two weeks we spent 2.200 lei (around 500 Euros), so a reasonable or even reduced budget is enough to see a wealth of beautiful places.
Up next is a series on a weekend in Southern Dobruja, in Tutrakan and Silistra! 

Comentarii