Muzeul de antropologie "Francisc I. Rainer" de la Cheia

"Urmează stația - Profesor Doctor Rainer." 
Ce bucureștean nu a auzit măcar odată această frază mergând cu autobuzul în Drumul Taberei? Într-adevăr, la Academia Militară este o stație cu numele "Profesor Doctor Rainer", dar ca mai toată lumea, nu am avut niciodată curiozitatea de a căuta cine este profesorul Rainer. Ei bine, am aflat pur întâmplător la Cheia, când am dat direct peste muzeul dedicat ilustrului savant. 
De fapt remarcasem construcția ciudată cu turn de mai demult, dar niciodată nu am mers să o vizitez și înțeleg chiar că o vreme a fost închisă pentru renovări. Clădirea e destul de urâtă, în felul ei, fiind disproporționată și parcă îi lipsește ceva. A fost din păcate renovată agresiv și se resimte lipsa vechilor ferestre cu partiții. Acum fațada e parcă prea albă, goală. În interior este de asemenea totul modern, păstrându-se doar scara de lemn originală. Asta nu înseamnă însă că muzeul este lipsit de interes: dimpotrivă! 
În interior puteți vedea biroul profesorului Rainer reconstituit și aflați câteva informații de bază despre istoria antropologiei în România. Vă ajută în acest sens prezentările video, panourile expoziționale și obiecte de studiu (câteva exemple din colecția de cranii a profesorului) sau instrumente științifice (ecorșeuri, instrumente medicale).  
Francisc I. Rainer (1874-1944) este părintele antropologiei românești, reușind să înființeze, ca o încununare a carierei academice, Institutul de Antropologie din București în anul 1940. 
Francisc Iosif Rainer s-a născut în 1874 în Rohozna, Bucovina, pe atunci în componența Imperiului Austro-Ungar. Pe panoul muzeal este greșit indicat Republica Moldova, pentru că aceasta din urmă nu cuprinde teritorii ale vechii Bucovine. De fapt Rohozna este acum în Ucraina, imediat la nord de Cernăuți. Tatăl său, Gustav Adolf Ignațiu Rainer a venit în România ca specialist în căile ferate. 
Francisc Rainer și-a dedicat viața științei. A urcat cu consevență treptele academice, întâi în cadrul Facultății de medicină de la Iași, apoi preluând catedra de antropologie de la București. Într-o scrisoare din 1919 adresată soției, scria: "Ambiții n-am. Viața exterioară mi-am redus-o la un minimum; nu cer decât să mă lase lumea în pace. Fac conferințe, lecții, lecturi. Deși în mijlocul oamenilor și căutând să le dau cât mai mult și cât mai sincer, simt, totuși, după ce am isprăvit cu ei, ca și cum aș fi în nouri, iar ei pe pământ."
A colaborat cu cei mai de seamă savanți români (Victor Babeș) și a format la rândul său o întreagă generație de oameni de știință, cel mai cunoscut fiind George Emil Palade, laureat al premiului Nobel pentru medicină în anul 1974.
Puteți încheia turul muzeului cu o o vizită în turn, unde puteți observa cu telescopul crestele Munților Ciucaș. Taxa de vizitare este de 3 lei iar taxa foto 5 lei (prețuri 2013).

The "Francisc I. Rainer" Anthropological Museum in Cheia

"Next: Professor Doctor Rainer station." 
Anybody living in Bucharest would have heard this announcement when taking the bus to Drumul Taberei neighborhood. There is a "Profesor Doctor Rainer" station on the hill of the Military Academy, but like most people, I never looked up the name. I found out by chance when I stumbled upon his museum in Cheia.
I noticed the bizarre construction before, but I never visited it. It was closed for major renovation work for a few years. The building itself is not pretty, it looks misshaped and seems to be lacking something. The renovation works unfortunately did nothing to improve the situation. The white facade seems empty and the old windows with several partitions suited it better then the plain modern ones. The interior is also completely rebuilt, except for the old wooden staircase. However, the museum is far from dull, on the contrary!
Inside there is the reconstructed office of Professor Rainer, with original pieces, and many explanation boards retracing the history of anthropology in Romania. There are also video presentations, scientific objects like a few examples of the professor's human skulls, 3D models of the human body and organs or medical instruments. 
Francisc Iosif Rainer was born in 1874 in Rohozna, Bukovina, then in the Austro-Hungarian Empire. In the museum it is erroneously marked Republic of Moldova, however the latter does not comprise any territories of the former. In fact, Rohozna is now in the Ukraine, just north of  Cernăuți. His father, Gustav Adolf Ignatius Rainer came to Romania as a railway specialist. 
Francisc Rainer dedicated his life to science. He climbed steadfastly in the academic world, first at the Medicine Faculty of Iași, then taking the Anthropology chair in Bucharest. In a letter from 1919 to his wife, he wrote: "I have no ambitions. I have reduced my exterior life to a minimum; I only ask that I be left lone. I give seminars, lessons, lectures. Although in the middle of men and trying to give them as much as I can, as truthfully as I can, I feel, however, after I am done with them, as if I were in the clouds and they on the ground."
He worked with the greatest Romanian scientists of the time, like Victor Babeș, and educated a whole generation of scholars, the best known being Nobel Prize winner George Emil Palade.
To end the tour you must climb in the tower and take a peak at the Ciucaș Mountains with the telescope installed there. The visitors tax is 3 lei and the photo tax 5 lei (2013 prices). 

 Muzeul de antropologie "Francisc I. Rainer" de la Cheia / The "Francisc I. Rainer" anthropology museum in Cheia

 Profesorul Francisc Iosif Rainer (1874-1944)

 biroul savantului reconstituit / the reconstructed scientist's office

Titular al Catedrei de Anatomie din cadrul Facultății de Medicină din București 1920 - 1942, creator al școlii antropologice românești și fondator al Institutului de Antropologie din București.

Head of the Anatomy Chair of the Bucharest Faculty of Medicine from 1920 to his retirement in 1942, creator of the Romanian school of Archaeology and founder of the Bucharest Institute of Anthropology

 Profesorul Rainer la diferite vârste ale vieții. / Professor Rainer at different stages of his life. 

 "Gândul care mă stăpânește: să nu pier, când voi pieri, ca un nevrednic, adică în starea tuturor nevrednicilor."

"The thought that inhabits me: that I do not die, when my hour comes, like an unworthy, that is in the state of all unworthy"

 vederea din turnul casei spre creasta Zăganu / the view from the tower towards Zăganu ridge


Comentarii