Mânăstirea Suzana

Mult mai puțin faimoasă decât surioara mai mare Cheia, mânăstirea Suzana este o comoară ascunsă a munților Ciucaș. Se află pe drumul de la Măneciu spre Cheia, la câteva sute de metri de șoseaua principală.
Eu am fost prima dată la Suzana în 2002 cu unul dintre băieții cu care am făcut, inopinat, drumeția pe vârful Ciucaș. Într-una din zile vremea fiind prea proastă, am hotărât să vizităm mânăstirea Suzana și am pornit la drum, pe șosea. Ploaia, întâi măruntă, a început să se intensifice. Geaca de fâș a rezistat cât a rezistat, dar apa a început să se infiltreze și să șiroiască pe pantaloni. După vreo oră eram leoarcă. La un moment dat au trecut niște căruțe cu lemne pe lângă noi. Am strigat după ei să ne ia. De luat ne-au luat, dar a trebuit să ne urcăm pe lemnele pline de noroi. Deja nu mai conta. Așa am ajuns noi la Suzana.
Țin minte că mi-a plăcut foarte mult locul. Curtea, deși plouată, era plină de flori. E cam tot ceea ce țineam minte. Pe urmă timp de mulți ani am tot vrut să mă opresc din nou la Suzana dar de fiecare dată treceam pe lângă indicator, prea grăbit pentru un popas.
În vacanța în care am urcat pe creasta Zăganu, 2013, pornind de la Slănic, am oprit la mânăstire dis de dimineață. Ce pot să spun: nu puteam decât să regret că am ocolit mânăstirea Suzana atâta timp. Ce nu ținusem minte de la prima vizită, sau nu conștientizasem la vremea respectivă, este că Suzana e o rezervație arhitecturală pentru stilul subcarpatic de căsuțe de lemn cu motive cioplite sau traforate în lemn.
Am înconjurat cu o extremă lentoare biserica ce se află în mijlocul curții, privind și fotografiind chiliile din fiecare unghi. Toate sunt diferite, dar aliniate constituie un tot armonios și multicolor. Aleile și prispele erau înecate în flori, așa cum îmi aminteam.
La intrare am citit pe mai multe panouri că mânăstirea a fost restaurată în anii 1960 și 1970 la inițativa Patriarhului Iustinian. Mi se pare interesant că în foarte multe biserici sau mânăstiri se menționează lucrări din vremea Patriarhului Iustinian, dar este adevărat că a fost cel mai longeviv la conducerea Bisericii Ortodoxe Române, aproape 30 de ani (1948-1977).
Mânăstirea datează din 1740 iar actuala biserică din zid din 1880, pictată de discipoli ai lui Gheorghe Tăttărescu.
Nicio vizită în zona stațiunii Cheia nu va fi completă fără un popas la mânăstirea Suzana.

Suzana Monastery

Less famous than her bigger sister Cheia, Suzana monastery is a hidden treasure of the Ciucaș mountains. It's on the road from Măneciu to Cheia, a few hundred meters from the main road.
I visited Suzana the first time in 2002 with one of the guys I met on my unexpected climb of Ciucaș peak. The following days the weather got bad and we decided to go see Suzana monastery, taking the main asphalt road. First a drizzle, the rain got worse. My light raincoat started to let the water pass through and a lot of is was trickling on my pants. An hour later we were still walking, soaked. A couple of carts passed us, carrying wood. We hollered and got a ride, but we had to climb on the logs and they were full of mud after being dragged through the forest. By then it didn't matter anymore, and we reached Suzana monastery in a poor state.
I remember I liked the place a lot. The courtyard, although soaked with water, was full of flowers. That's about all I remembered. Then, for many years, I wanted to stop at Suzana monastery again, but each time I was sort of in a hurry and postponed.
In the holidays when I climbed the Zăganu ridge, in 2013, I decided it was time to take the time to visit the monastery. We started early from Slănic and it was still early morning when we arrived at Suzana. What can I say: I could only regret postponing the visit for so long. What I did not remember from my first visit, or did not register at the time, is that the monastery is an architectural reservation for the Subcarpathian style of wooden houses with sculpted or fretted wood.
We circled the church very slowly, taking in all the beauty which was highlighted by the morning sun. The cells, all different, were painted in bright colors, especially green. The alleys and porches were lined with an abundance of flowers, like I remembered.
At the entrance there are several panels paying tribute to the major restorations that were made in the 1960s and 1970s under the patronage of Patriarch Iustinian. I noticed that many monasteries and churches all over Romania credit this patriarch with major repairs. It is true that Patriarch Iustinian was the longest standing head of the Romanian Orthodox Church, almost 30 years (1948-1977).
The monastery dates from 1740 but the present church is from 1880, painted by disciples of neoclassical master Gheorghe Tăttărescu.
No visit in the neighborhood of the Cheia resort can be complete without a stop by Suzana monastery.

intrarea în mânăstire / front gate

pisanie la lucrările majore de restaurare din anii 1960 / inscription for the restoration works of the 1960's

Superbele chilii ale mânăstirii înconjoară bisericuța. / The superb monk cells surround the monastery's church.

Chiliile sunt realizate în stilul ce domină în Subcarpați, inclusiv în Prahova: lemn sculptat și traforat în dantele fine. Aceasta este stăreția.
the cells are built in a typical style for the Carpathian foothills: sculpted and fretted wood with lacy patterns. This is the priory. 

clopotnița / the bell tower

florile nu pot decât înfrumuseța aceste arcade / flower pots can only embellish these accolades

la chilii, verdele predomină / green is the main color
în centru se află biserica din piatră din 1880/ the church, built in 1880, is right in the center

turla mare / the bigger steeple

turla mică / the smaller steeple

în orice direcție căsuțele - chilii sunt încântătoare / the cells housing the nuns are colorful and beautiful in any direction

o altă nuanță de verde încântător / another shade of beautiful green

nu există alee să nu fie mărginită de flori / the is not a single alley without its row of flowers

prispă cu flori la superlativ / porch powered up with flowers

o mușcată printre multe altele  / one of the many pelargoniums


Acest tei tânăr promite în viitor o umbră deasă. / This young linden tree holds the promise of dense shade.

O cutie poștală simpatică, parcă din alte vremuri, reprezintă unul dintre mijloacele de comunicare cu lumea din afară.
A pretty little letter box, seemingly from another time, represents one of the means to communicate with the outside world.  

Comentarii