Castelul Lázár din Lăzarea

În satul Lăzarea, la câţiva kilometri la nord de Gheorgheni, se află un castel ca-n poveşti, înconjurat de ziduri cu creneluri dantelate. Aflat la margine de sat, castelul, care seamnănă a cetate împrejmuită, urcă domol pe un deluşor, la marginea pădurii. Mi se părea că e foarte departe de Bucureşti şi credeam că va trece mult timp până voi avea ocazia să-l vizitez, dar prilejul s-a ivit mai repede decât credeam, când am fost anul trecut la Universitatea de Vară de la Izvoru Mureşului.
Castelul are o curte vastă, fortificată, şi câteva turnuri şi clădiri. Cea mai importantă este reşedinţa principală din spate, unde se află Sala Cavalerilor şi unde se poate admira priveliştea din turn.
Familia Lázár a fost una puternică în Transilvania în secolele 16 şi 17 şi a construit timp de mai multe generaţii reşedinţa nobiliară din Lăzarea. Forma actuală a castelului a fost dată de Ştefan Lázár IV, jude al scaunelor (diviziunilor administrative) Ciuc, Gheorgheni şi Caşin. Era un personaj important, văr cu Principele Transilvaniei Gabriel Bethlen (1613-1629).
Într-adevăr, principele se trăgea din familia Lázár prin mama lui, Drusiana, iar copilăria şi-a petrecut-o la acest castel. Tuturor ne sunt dragi amintirile şi locurile copilăriei şi cu siguranţă era la fel şi pentru Principele Bethlen.
Castelul nu a ajuns până în vremurile noastre fără să traverseze nişte episoade mai tulburi. A fost de mai multe ori incendiat şi a necesitat şi mai necesită încă lucrări de restaurare. În prezent nu mai poate fi vizitat, fiind retrocedat, însă sperăm să revină cât mai repede în circuit şi în condiţii cât mai bune.
În localitate mai sunt câteva clădiri care atrag privirea, precum palatul culturii de pe strada principală sau mai multe reședințe nobiliare vechi (curii).

The Lázár Castle in Lăzarea

In Lăzarea, a few kilometers north of the town of Gheorgheni, there is a fairytale castle, surrounded by walls with laced battlements. It is found at the edge of the village, creeping up a hill under the forest. It always seemed to me far from Bucharest and I thought I wouldn't see it in a long time, but the occasion came quicker than I imagined last year when I participated at the Izvoru Mureşului Summer University.
The castle has a vast fortified courtyard, a few towers and buildings. The main residence is in the back, and it includes the Knights' Hall and the main watchtower. You can climb in it and have a view of the surroundings.
The Lázár family was powerful in Transylvania in the 16th and 17th centuries and several generations built and maintained their family residence. The present form of the castle dates from the first half of the 17th century, in the times of Ştefan Lázár IV, judge in the seats (administrative divisions) of Ciuc, Gheorgheni and Caşin. His cousin was none other than the Prince of Transylvania, Gabriel Bethlen (1613-1629). His mother, Drusina, was a Lázár, and he spent his childhood in this very castle. We all know how important childhood places and memories are, and I'm sure the prince was very fond of his childhood castle too.
The castle had some trials and tribulations in the following centuries, including looting and arson. It was restored several times (it still needs some work) and for the moment it is closed as the State returned it to its former owners who we hope shall re-open it soon and in good condition.
In the village there are several other buildings that attract the attention, like the culture palace or some old mansions, named curias. 

poarta principală / the main gate

zidurile din creneluri dantelate de inspiraţie renascentistă/ the Rennaissance type laced battlements of the walls

clădirea principală a castelului cu Sala Cavalerilor şi turnul de observaţie / the main building of the castle with the Knights' Hall and the watchtower

turn de apărare / defense tower

foişor în curte / pavilion in the courtyard

clădire nerestaurată a castelului / unrestored castle building

clădirea principală a castelui cu sculpturi / the main castle building with sculptures

sculptură din cadrul taberelor de creaţie organizate la castel / sculpture from the art camp organized at the castle

verso-ul aceleiaşi sculpturi / the other side of the same sculpture

vederea castelului din clădirea principală / view from the main castle building

Sala Cavalerilor / the Knights' Hall 

sobă de faianţă / faience stove

Gabriel Bethlen, Principe al Transilvaniei (1613 - 1629) / Gabriel Bethlen, Prince of Transylvania (1613 - 1629)
Sigiliul lui Gabriel Bethlen / Gabriel Bethlen's seal

ladă de zestre pictată / painted drawer chest 

interior de epocă / old furniture

mind your head! 

platforma turnului de veghe / the watchtower platform

privelişte din turnul de veghe / view from the watchtower

 palatul culturii / the culture palace

 fostă reședință nobiliară / former mansion

 fostă reședință nobiliară / former mansion

Comentarii