Mânăstirea Izvoru Mureșului

Mânăstirea Izvoru Mureșului este un obiectiv major al județului Harghita, atât religios cât și turistic. 
Fondată relativ recent, la sfârșitul anilor 1990, de către Înalt Prea Sfințitul Ioan Selejan, arhiepiscopul Covasnei și Harghitei, este o construcție armonioasă în stil arhitectural românesc. Aș putea ușor să-i spun neoromânesc dacă nu ar fi construită în afara perioadei istorice a respectivului stil. 
Am vizitat mânăstirea cu ocazia Universității de Vară Izvoru Mureșului din 2013. Am avut onoarea de a fi primiți și ghidați de însuși părintele arhiepiscop. 
După mărturisirea domniei sale, pe locul acela era demult sortit să fie clădită mânăstire și niciodată nu a mai fost altceva pe acel loc. Împrejur se află o pădure cu brazi bătrâni, ocrotiți de mânăstire.   
După ce am vizitat biserica, am mers în clădirea unde se află paraclisul, sala de primire și chiliile. Nu mică ne-a fost mirarea să descoperim acolo pictat, pe lângă soborul de îngeri și sfinți, o bună parte a panteonului național. Sfinții Brâncoveni, Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, eroii români din Transilvania precum Horea, Cloșca și Crișan sau Avram Iancu, erau cu toții reprezentați. Icoane de mari dimensiuni prezentau momentele importante din scurta istorie a mânăstirii, precum construcția și sfințirea. 
M-a bucurat mult descoperirea acestei mânăstiri, pe cât de nouă, pe atât de frumos clădită, cu bun gust, armonie în proporții și icoane frumos pictate. 

The Izvoru Mureșului Monastery

The Izvoru Mureșului Monastery is a major religious and touristic landmark in Harghita county.
It is relatively recent, built at the end of the 1990s, by Archbishop Ioan Selejan of Covasna and Harghita. It has some clear Romanian elements, I would say even a Neoromanian style if it were not built outside the time frame of that historic style.  
We visited the monastery while at the Izvoru Mureșului Summer University in 2013. We had the honor of being welcomed and given a tour by the Archbishop himself. 
He told us the story of the foundation of the Monastery and that the place was long destined to be sanctified and a monastery built. No other construction was ever on that spot. Nearby is a pine tree forest under the monastery's protection. 
After visiting the monastery church, we went to see the winter chapel, the reception hall and the living quarters. We were very surprised to find there, in addition to paintings of angels and saints, many figures of the national pantheon. The Brancovan Saints, Michael the Brave, Stephen the Great, Romanian heroes from Transylvania like HoreaCloșca and Crișan or Avram Iancu, they were all there. Large icons presented important moments from the short history of the monastery, like its construction and sanctification. 
I was very happy to discover this monastery, new but built with taste.

 turnul clopotniță / the bell tower

 biserica mânăstirii / the church monastery

 stăreția / the priory

 mânăstirea, construită în anii 1990, are o arhitectură de tip vechi / the monastery's architecture, built in the 1990s, looks older than it actually is


 elementele arhitecturii brâncovenești sunt prezente, precum arcada trilobată și brâul funie / elements of the Brancovenesque achitecture are present, like the tri-lobed arch and the rope belt


 pisania mânăstirii din anul 2000 / the dedication inscription in the year 2000

 Sfânta Ecaterina / Saint Catherine

 Adormirea Maicii Domnului, hramul mânăstirii / The Dormition of the Virgin, the monastery's patron saint

 curtea mânăstirii / the monastery grounds

 curtea mânăstirii / the monastery grounds

 paraclisul și chiliile / the winter chapel and the cells

 Nicolae Bălcescu, fruntaș al Revoluției din 1848 / Nicolae Bălcescu, leader of the 1848 Romanian Revolution

  Avram Iancu, fruntaș al Revoluției din 1848 / Avram Iancu, leader of the 1848 Romanian Revolution


  Horea, fruntaș al Răscoalei din 1784 / Horea, leader of the 1784 peasant revolt


 Mircea cel Bătrân, domn al Țării Românești (1386-1418) / Mircea the Old, Prince of Wallachia (1386-1418)

 Ștefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-1504) și Daniil Sihastrul / Stephen the Great, Prince of Moldova (1457-1504) and Daniil the Hermit

 Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Isus ocrotește România Mare / the Icon of the Virgin Mary and baby Jesus protecting Great Romania

 soborul îngerilor / the synod of the angels

 construcția Mânăstirii Izvoru Mureșului, inclusiv prin mijloace moderne / the construction of the Izvoru Mureșului Monastery, including modern technology

 sfințirea Mânăstirii Izvoru Mureșului / the sanctification of the Izvoru Mureșului Monastery

 mânăstirea văzută dinspre pădure la asfințit / the monastery seen from the edge of the forest at sunset

Comentarii