Universitatea de Vară Izvoru Mureșului, ediția a XI-a

Anul trecut am fost la ediția a XI-a a Universității de Vară Izvoru Mureșului cu militanții unioniști (pentru unirea României cu Republica Moldova, desigur). 
A fost o experiență inedită pentru mine și mi-a întrecut cu mult așteptările, în sensul că am avut ocazia să întâlnesc şi să ascult persoane care aveau cuvinte grele de spus.
La Universitatea de Vară au participat lideri ai comunităților de români din jurul graniței. Toate regiunile erau reprezentate, fără excepție: Serbia (Voievodina și Valea Timocului), Bulgaria, Ucraina (Maramureșul de dincolo de Tisa, regiunea Cernăuți - adică nordul Bucovinei și regiunea Hotin a Basarabiei, regiunea Odessa - adică Bugeacul) și Ungaria.
Eu am o oarecare experiență în ceea ce privește diaspora românească, le cunosc unele "ofuri" și năzuințe, până la un punct comune tuturor comunităților de români din străinătate. Am cunoscut binișor 3 astfel de comunități: la Montreal, Marsilia și Strasbourg (iar ceea ce am văzut la acestea, părțile cu umbră ale vieții de trăite în străinătate, m-au determinat să aleg să nu rămân acolo ci să mă întorc să trăiesc în țara mea - o decizie pentru care mă bucur mult, fiind potrivită pentru mine).
Cu toate acestea, poveștile comunităților de români din jurul României nu se aseamănă cu cele ale comunităților recent constituite în Occident. În primul rând că ele sunt diferite de la bun început, ultimele create prin emigrație în ultimul secol sau chiar în ultimii zeci de ani, primele existente de veacuri, unele dintre ele (în Ucraina) pe străvechiul pământ al României Mari. Așadar, acești români pe care i-am întâlnit la Universitatea de Vară nu sunt "venetici" pe pământurile lor, dar cu toate acestea întâmpină greutăți în păstrarea limbii și culturii române. Versurile marelui Eminescu sunt încă de actualitate: "De la Nistru pân la Tisa tot românul plânsu-mi-s'a / Că nu mai poate străbate de-atâta străinătate". 
Universitatea de Vară a fost deschisă de Președintele Traian Băsescu, care a încurajat românii din țările vecine să se declare ca atare la recensămintele naționale, afirmând că "sprijinul României va veni pentru cei care se declară români". Președintele a mai ținut să sublinieze că în Republica Moldova există un filon unionist sănătos care se va dezvolta în viitor. 
Cealaltă personalitate care împreună cu președintele Băsescu a fost cea mai așteptată la Izvoru Mureșului a fost Ministrul Afacerilor Externe Titus Corlățean, prezent în a treia zi a Universității de Vară. Domnul ministru a afirmat că "viitorul european și românesc al Republicii Moldova trebuie sprijinit cu inteligență politică într-o lume a relațiilor internaționale complicate".
Dacă în momentul prezenței celor două personalități politice amintite televiziunile au invadat spațiul conferinței, în restul evenimentului presa a fost mai puțin prezentă. Este păcat, pentru că expunerile liderilor comunităților românești vecine ar fi meritat poate mai multă atenție din partea lor. Au fost lipsite de senzaţional dar în general au fost foarte dramatice iar tabloul zugrăvit a fost unul sumbru. Tentele principale ale acestuia: vechiul flagel al comunităților românești - dezbinarea - precum și meteahna prea multor țări - asuprirea minorităților. De asemenea, cu toții au reclamat o mai mare implicare și un sprijin mai important al statului român. 
Efectiv ascultându-i mă încercau sentimente de îngrijorare pentru soarta românilor din țările vecine, pentru viitorul pe termen lung al acestor comunități istorice. În unele regiuni, cum ar fi în Bucovina sau Bugeac, comunităţile româneşti au fost lovite de masacre și deportări şi chiar şi astăzi, românii din acele locuri mai au încă teama de a-şi afirma identitatea naţională. Pe de altă parte, văzând câtă pasiune au acești oameni pentru tot ceea ce este românesc, văzând câtă îndârjire pun în apărarea identității lor și a semenilor lor, prindeam și eu curaj și parcă îmi reveneau gânduri mai bune.
O prezenţă marcantă la Universitatea de Vară a fost Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan, arhiepiscopul Covasnei și Harghitei, "Gandalf", cum l-am poreclit eu, un pic glumeţ (să nu îmi fie luat în nume de rău, dar în universul  - chiar pagân - al lui Tolkien, Gandalf este un personaj carismatic şi bun). Într-una din zile, după conferinţă, ne-a invitat să vizităm Mânăstirea Izvoru Mureşului - despre asta vă voi povesti mai târziu. Alte momente extraordinare au fost slujba de seară în ziua sărbătorii Sfintei Maria şi cea de a doua zi, când enoriaşilor le-a fost distribuit drapelul naţional. Cât ai clipi, curtea mânăstirii a fost umplută de steaguri tricolore, steaguri pe care oamenii le-au dus apoi cu mândrie în casele lor. 
Ultima seară a fost masa festivă la care doamna Veta Biriş ne-a făcut onoarea de a cânta câteva dintre cântecele ei cele mai îndrăgite, cântece patriotice. Desigur, "Basarabie frumoasă" a fost melodia serii. 
Am profitat de Universitatea de Vară şi pentru a face un scurt drum în zonă pentru a vizita obiective turitice precum oraşul Gheorghieni, castelul de la Lăzarea sau cheile Bicazului. Despre toate acestea vă voi povesti pe rând. Dar cu ce ne-am ales în principal sunt zilele frumoase cu prieteni şi cunoscuţi, voluntari pentru Unire, alături de care lucrăm şi acum pentru ţelul mult dorit.

The XIth Edition of the Izvoru Mureșului Summer University

Last year I participated to the XIth Edition of the Izvoru Mureșului Summer University with the unionist volunteers who militate in favor of the union of the Republic of Moldova with Romania. 
It was a new experience for me and it exceeded my expectations in that I got to meet and listen to people who has impressive stories to tell.
At the Summer University participated leaders of the Romanian communities found in the vecinity of our country. All the relevant regions had its representative, with no exception. Thus, there were Romanians from Serbia, both the province of Vojvodina and the Timoc Valley. There were Romanians from Hungary and Bulgaria and also Romanians from the three communities found in Ukraine: in Maramureș, Bukovina and the Budjak.
I have a certain experience with Romanian diaspora and I know some of their pleas and aspirations, to a certain extend common to all communities. I knew well enough three such communities: in Montreal, Marseilles and Strasbourg. There are some aspects of living abroad which made me choose not to stay abroad and return live in my country instead - a great decision, which suits me very well.  
However, the stories of the Romanian communities in the neighboring countries are not like the ones of communities in Western Europe and North America. They differ from the start in that the latter are more recent, some only a few decades old, while the neighboring communities are centuries old and some are on ancient Romanian soil, not so long ago part of Romania itself (Bukovina and Budjak for instance). Thus, the Romanians met at the Summer University are not "strangers" on their lands, but still encounter hardships in preserving their language and culture. Mihai Eminescu's verses are still valid: "From Tisa to the Nistru's tide all Romania's people cried / That they could no longer stir for the rabbled foreigner".
The Summer University was inaugurated by President Traian Băsescu, who encouraged Romanians in the neighboring countries to declare themselves as such in the future censuses, since "Romania shall support those who declare themselves Romanian". The President also mentioned that there is a healthy and growing Unionist current in the Republic of Moldova which. 
As much anticipated as President Băsescu was Foreign Minister Titus Corlățean, who was present in the third day of the Summer University. He highlighted that "the European and Romanian future of the Republic of Moldova must be supported with political intelligence in a world of complex international relations".
There was a lot of press covering the interventions of these major political figures. Much less coverage was given to the other guests, and that was too bad because the leaders of the Romanian communities has important things to say. No sensational news, but some dramatic accounts of their lives as national minorities, struggling to keep their language, traditions and national identity. Common problems are lack of unity of the communities and in too many cases their persecution by the state authorities. All requested more support from Romania.
Listening to them I became more and more worried for their fate in the long term. Some regions, like Bukovina and the Budjak had major hardships in the 20th century, including massacres and mass deportations, thus even today Romanians there are afraid to assert their national identity. On the other hand, seeing how much passion these people were putting in all things Romanian and their determination to uphold their national identity in their communities, I began to take heart.
A remarkable presence the the Summer University was Archbishop Ioan Selejan of Covasna and Harghita. I affectionately nicknamed him "Gandalf", for although Tolkien's universe is a pagan one, in it Gandalf was a good and charismatic figure. He gave us the chance to visit Izvoru Mureșului Monastery, a gem - I shall tell you more about it shortly. Other remarkable moments were the Saint Mary evening mass and the noon mass the next day. National flags were distributed on that occasion, which filled the monastery courtyard and were then brought proudly into people's homes. 
The last evening was celebrated with songs by renowned and beloved folklore singer Veta Biriş, an exhilarating but also nostalgic moment. 
During our stay at the Summer University we also took some time to visit the surroundings, like the town of Gheorghieni, Lăzarea Castle or the Bicaz Gorges (soon on the blog). However, what we appreciated most was spending time with friends and colleagues who are like us volunteers with the goal of reuniting Romanians from the Republic of Moldova and Romania, mending a historic wrong and an unjust separation.

 Într-una din zilele cu soare de la Universitatea de Vară Izvoru Mureșului 
In one of the sunny days at the Izvoru Mureșului Summer University

 Președintele Traian Băsescu a fost prezent în prima zi a univesității de vară, însoțit de deputatul Eugen Tomac.
President Traian Băsescu was present in the first day of the summer university, with MP Eugen Tomac.

Ministrul Afacerilor Externe Titus Corlățean / Foreign Affairs Minister Titus Corlățean

 Senator și fost ministru Ecaterina Andronescu / Senator and former minister Ecaterina Andronescu

 senatorul Gabriela Crețu / Senator Gabriela Crețu

 Înaltpreasfințitul Ioan Selejan, arhiepiscopul Covasnei și Harghitei, gazda noastră. / Covasna and Harghita Archbishop Ioan Selejan, our host. 

Deputatul Dragoș-Ionel Gunia / Dragoș-Ionel Gunia MP Președintele Comunității Românilor din Serbia, Ștefan Mihailov. 
Ștefan Mihailov, the President of the Romanian Community in Serbia. 

 Părintele Protopop Boian Alexandrovici din Valea Timocului / Father Boian Alexandrovici from the Timoc Valley

 Zavisa Jurj, președintele Asociației Ariadnae Filum a românilor din Timoc. / Zavisa Jurj, president of the Ariadnae Filum association of Timoc Romnians 


domnul Ministru Titus Corlățean cu grupul de voluntari și cu lideri ai diasporei 
Foreign Affairs Minister Titus Corlățean with the group of volunteers and the diaspora leaders - credit foto Iulia Modiga

 Slujbă la Mânăstirea Izvoru Mureșului / Mass at the Izvoru Mureșului Monastery

 transmiterea drapelului național / the national flag is passed on

  transmiterea drapelului național / the national flag is passed on

  transmiterea drapelului național / the national flag is passed on


 împărțirea steagurilor / national flags are distributed
 Noi am lăsat drapelele localnicilor, avem deja foarte multe acasă. / We preferred to leave the flags to the locals, we already have several at home. 

În ultima seară a Universității de Vară ne-a încântat Veta Biriș cu cântece patriotice. 
Renowned folklore singer Veta Biriș delighted us with patriotic songs in the last evening of the Summer University.  

Comentarii