Suta de movile

Al doilea obiectiv turistic vizitat în Caravana 4 a fost "Suta de Movile", o rezervație naturală ciudată pe malul Prutului. Pe o zonă de şes, mai multe dealuri ţuguiate, movile, apar parcă de nicăieri, neconectate între ele, aparent fără explicaţie.

The second landmark visited during Caravan nr. 4 was the "Hundred Mounds" natural reservation. It's a rather odd site, with flat terrain and all sorts of mounds jutting up, disconnected, of several shapes and sizes.

privelişte de pe Movila Ţiganului spre alte câteva movile în zare
view from Gipsy's Mound towards other mounds in the distance

La marginea drumului noi am urcat, pieptiş, pe cea mai înaltă dintre ele, Movila Ţiganului, ce se ridică la 30 de metri faţă de terenul învecinat.
We climbed the steep path on top of Gipsy's Mound, 30 meters high compared to the terrain arround it.

movila oferă o privelişte frumoasă în jur
the mound offers an excellent view

Suta de movile a fost menţionată şi de Dimitrie Cantemir în lucrarea sa "Descriptio Moldaviae" sub numele "Centum Monticuli". 
The "Hundred Mounds" were mentioned by Prince Dimitrie Cantemir in his work "Descriptio Moldaviae" with the name "Centum Monticuli".

În total sunt peste 3500 de movile de diferite dimensiuni, presărate pe mai mulţi kilometri de-a lungul Prutului.
There are over 3500 mounds in the area, covering several kilometers along the Prut valley.

Comentarii