Mânăstirea Curchi

Vizita Mânăstirii Curchi a fost pentru mine o mare surpriză, pentru că nu mă aşteptam să găsesc ascuns prin dealurile Basarabiei un monument atât de valoros pentru arhitectură, pentru mai multe stiluri şi perioade istorice. Ocazia vizitei a fost Caravana "Trai mai bun" 6 spre Rezina.

The visit at Curchi Monastery was a big surprise for me, because I did not expect to find hidden in the hills of Bessarabia such an architectural gem, relevant for several styles and times. This occasion came on the "Better living" Caravan nr. 6 towards Rezina.

Aşa se prezintă mânăstirea de la distanţă. Sunt vizibile mai ales Biserica "Naşterea Maicii Domnului" şi mai în dreapta biserica "Sfântul Nicolae", însă în complexul monahal sunt nu mai puţin de cinci lăcaşuri de cult. 

This is a view of the monastery from the distance. Are visible the largest church, "Birth of the Virgin" and on the right "Saint Nicholas". The monastery has three other churches.


Era evident de la distanţă că mânăstirea era o bijuterie arhitecturală, însă când m-am apropiat am realizat că mai are un secret: turnul de la intrare, stăreţia şi chiliile sunt construite în perioada interbelică în stil neoromânesc!

When I got closer, I realized many of the monastery's buildings are built in Neoromanian style, in the interwar era.

Impunătoarea intrare în mânăstire.

The entrance of the monastery is imposing.

Troiţă pe platoul principal al mânăstirii, între biserica de vară "Naşterea Maicii Domnului" şi biserica de iarnă "Sfântul Nicolae". Pe aceasta din urmă nu am putut-o fotografia pentru că soarele bătea direct dinspre dânsa.

There is a beautiful stone cross on the main plateau, between the "summer" church "The birth of the Virgin" and the "winter" church "Saint Nicholas". I could not photograph the latter because the sun was shining from the wrong direction.

Clădire ce ar putea fi stăreţia, în stil clar neoromânesc.

Possibly the priory, in Neoromanian style.

Nestemata ansamblului: biserica de vară "Naşterea Maicii Domnului", construită în perioada 1866-1872 după planuri mai vechi ale arhitectului Bartolomeo Rastrelli, în stil neoclasic cu elemente baroc.

The crown jewel, the summer church "Birth of the Virgin", built between 1866 and 1872 from older plans of architect Bartolomeo Rastrelli, in Neoclassic and Baroque.

Biserica pare o copie miniaturală a mânăstirii Smolny din Sankt Petersburg.

The church resembles a miniature copy of Smolny monastery in Saint Petersburg.

De necrezut că în perioada comunistă biserica a fost transformată în spital psihiatric. În ultimii ani mai multe lucrări de restaurare au redat unei părţi din ansamblul monahal strălucirea de odinioară.

It's hard to believe that in the communist period the church was transformed into a psychiatric hospital. In the last years, several restoration works gave the ensemble its former splendour.

Tot ce am văzut în scurta vizită recomandă Curchi ca un obiectiv turistc major în Basarabia.

Everything that I saw in my short visit recommends Curchi as a major touristic landmark in Bessarabia.

Comentarii