Muzeul de istorie și etnografie din Orhei

În orașul Orhei, vizitat cu ocazia Caravanei "Trai mai bun" nr. 6 spre Rezina, am vizitat un muzeu foarte bogat și cu o pronunțată identitate românească: Muzeul de istorie și etnografie din Orhei.

I visited the History and Etnography Museum in Orhei when passing through that city with the "Better living" caravan nr. 6 Rezina. The museum has a strong Romanian identity and many interesting exhibits. 

Muzeul este găzduit într-o căsuță în stil neoromânesc, stil rar întâlnit în Basarabia. Cu atât mai mult mă bucur atunci când îl întâlnesc. Am avut un noroc deosebit prin faptul că muzeograful, domnul Vasile Cocarcea ne-a deschis ușile muzeului duminica seara târziu.

The museum is located in a Neoromanian style house, a rare architectural style in Bessarabia, that I appreciate all the more.We were lucky that the museum keeper, Mr. Vasile Cocarcea opened the museum for us on a late Sunday evening.

Vizitând muzeul am aflat că orașul Orhei a fost reședință domnească pe timpul lui Vasile Lupu (1634-1653). Rafinatul domnitor obișnuia să-și petreacă verile la Orhei, acesta devenind capitala de vară a Moldovei. În amintirea binefacerilor pe care voievodul le-a făcut orașului, în centrul său a fost ridicată o statuie de către Oscar Han. Este un monument superb.

Visiting the museum I found out that the town of Orhei was a summer residence of Prince Vasile Lupu (1634-1653). The luxury loving ruler used to spend summers in Orhei, the town becoming the de facto summer capital of Moldova. In remembrance of the good things the prince has done for the town, a statue in his memory was erected in the interwar period, a work by sculptor Oscar Han. 

Tot la muzeu puteți afla mai multe informații despre Orheiul Vechi, aflat în apropiere într-un cadru geografic excepțional.

The museum also has information about the ancient city of Orhei (Orheiul Vechi).

Muzeul este un centru de promovare a românismului, prin exponate, prin prezentare, prin discursul muzeografului. Acest lucru m-a bucurat nespus. Are de asemenea multe colaborări cu muzee de dincoace de Prut. 

The museum promotes the Romanian identity by its exhibits, presentation and also, most importantly, by the work of Mr. Cocarcea. He really made the visit special. The museum cooperates with many museums in Romania.

Exponatele sunt numeroase, panouri de prezentare și obiecte. Istoria locală este prezentată cronologic.

The exhibits are numerous, the are many presentation panels which present local history in regional context.

Sunt prezentate multe lucrări editate dincoace de Prut.

Here are a few books edited in Romania.

Este și o arhivă de ziare vechi, unele chiar din frumosul an 1918, numere în care se anunțau unirea Basarabiei cu România sau reintrarea României în război la 10 noiembrie.

There is also an archive of old newspapers, some from the great year 1918, editions which announced Bessarabia's union with Romania and Romania's re-entry into the war on November 10th.

Acest panou înfățișează unul dintre tezaurele raionului Orhei, casa memorială Alecu Donici, renumitul fabulist.

This panel shows one of the jewels of Orhei county: the Alecu Donici memorial house. He was a famous storyteller.

Sunt multe exponate din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

The museum shows many objects from World War II. 

Orheiul este o străveche vatră românescă, cu simțăminte românești puternice. Mulți orheieni și-au dat viața în al doilea conflict mondial încercând să păstreze granițele României Mari. Lupta lor nu a fost în zadar dacă ne vom strădui și în prezent să reîntregim țara, pe baze democratice, desființând hotarul de la Prut.

Orhei is traditionally a strong Romanian center. Many inhabitants of the town fought and died in World War II, trying to safeguard Romania in its 1918 boundaries. Their sacrifice was not in vain if we continue our struggle to reunite the country, democratically, by abolishing the frontier on the Prut.  

Exponate din muzeu: bombe și fotografii din Al Doilea Război Mondial.

Exhibits: bombs and pictures from World War II.

Arme din Al Doilea Război Mondial.

Weapons from World War II. 

Comentarii