Muzeul Vatra Strămoșească

Unul dintre cele mai agreabile popasuri din Caravana "Trai mai bun" 6 Rezina a fost la Muzeul Vatra Strămoșească, din satul Vatici, raionul Orhei.

One of the best breaks during the "Better living" caravan nr. 6 to Rezina was at the Ancestral Home Museum in Vatici, Orhei county.

Nu este vorba doar de un muzeu, ci și de o pesiune unde se poate mânca foarte bine.

It's not just a museum, it is also a country retreat where you can have a very good bite to eat. 

Locul este o adevărată oază a satului și este opera lui Anatol Lașcu și a familiei sale. El a ridicat întregul complex ca un omagiu adus modului de viață simplu și sănătos al înaintașilor săi.

The place is an oasis, the work of Anatol Lașcu and his family. He built the entire place like a tribute the the simple and healthy way of life of his ancestors.

Totul a început cu o casă boierească, pe care domnul Lașcu a restaurat-o și a înzestrat-o cu diferite obiecte tradiționale, transformând-o în muzeu.

It all started with an old boyar house that Mr. Lașcu restored. He then filled it with traditional objects, transforming it into a museum.

În jurul ei a renovat și celelalte căsuțe, înjghebând o adevărată gospodărie boierească, cum era odinioară. În beciul unei case se poate ospeți. E foarte practic vara, când e arșiță.

Around the old house he restored the other, smaller ones, rebuilding the farm like in its glory days.In one of the houses cellar you can serve lunch. It's very practical to get away from the summer heat.

Bucatele gustoase se prepară în bucătăria legată de beci sau, când oaspeții sunt numeroși, în aer liber.

The food is prepared in the kitchen which was linked to the cellar, which is practical for serving, or in the open air, when there are a lot of guests.

Muzeul conține multe obiecte interesante: sculpturi, arme, cărți, obiecte gospodărești.

The museum holds many interesting objects: sculptures, weapons, books, household items.

Muzeul Vatra Strămoșească este totodată o vatră de românism.

The Ancestral Home Museum promotes the Romanian identity of the locals. The title of the book is: "I am Romanian and my language is Romanian."


Popasul la Muzeul Vatra Strămoșească este un bun prilej de a ospeți și de a călători înapoi în timp.

A break at the Ancestral Home Museum is a good occasion to have something good to eat while traveling back in time.

Comentarii