Orheiul Vechi

După Orhei, Orheiul Vechi, una dintre cele mai faimoase destinații turistice din Basarabia. Multă vreme am văzut doar fotografii, care mai de care mai frumoasă, din diverse unghiuri, la asfințit sau în miez de zi, cu acest loc frumos. Cu ocazia Caravanei "Trai mai bun" nr. 6 spre Rezina, a venit momentul să-l vizitez.

After visiting Orhei, the turn came for Old Orhei (Orheiul Vechi), a natural and archeological reserve, one of the most appreciated tourist destinations in Bessarabia. I have seen it many times in pictures, many of them beautiful, taken at sunset or at odd angles, but I was very happy to see it for real on the "Better living caravan" nr. 6 to Rezina.

În primul rând, locul se află pe malul râului Răut, care mie îmi evocă instant romanul "Neamul Șoimăreștilor" de Mihail Sadoveanu.

The river Răut flows throught this hilly landscape, which is the setting of a famous Romanian novel, "Neamul Şoimăreştilor", which could be translated as "The Şoimaru Kin".

Râul își croiește drum șerpuind printre mai multe faleze, formând mai multe promontorii.

This rivers sculpts the lanscape, its meandres creating several abrupt promontories. 

Falezele la rândul lor adăpostesc mai multe peșteri și mânăstiri rupestre.

There are several monasteries built in the caves of these cliffs, places of shelter and worship. 

Principalul promontoriu este denumit Butuceni, unde a fost clădită biserica Sfânta Maria. Este înconjurat din trei direcţii de apele Răutului.

The main promontory is called Butuceni, on which is built Saint Mary church. It is surrounded from three sides by the waters of the Răut.

De pe promontoriu se vede până departe.

It is also a good vantage point.

Pe faleza dinspre satul Trebujeni, peste Răut, se văd foarte clar niște peșteri.

Here is a clear view of some of the caves in the cliff over the Răut river. On the other side of the cliff is the village of Trebujeni.

Pe promontoriul Butuceni este o potecă ce duce la o cruce de piatră, o clopotniță mică și apoi spre biserică. Crucea de piatră este un punct foarte apreciat pentru fotografii.

On the Butuceni hill there is apath leading to a stone cross, a small belltower and Saint Mary church. The stone cross is a favorite sports for pictures.

Biserica Sfânta Maria nu este deloc mare. După ce se trec zidurile, se intră într-un spațiu micuț, liniștit. Am ajuns la slujbă, biserica era plină ochi, așa că nu am intrat. Este o biserică de o formă neoclasică de felul cum am mai văzut în multe alte locuri (prin sate), dar este printre cele mai frumoase exemplare.

Saint Mary church is not big at all, but it is a quiet place. When I arrived mass was being celebrated so I did not visit the interior, especially since it was completely full. It's a neoclassic church, like many I have seen in Bessarabian churches, but it is one of the most beautiful.

clopot vechi la biserica Sfânta Maria

old bell at Saint Mary church

După biserică, faleza impresionantă continuă, cu Răutul șerpuind la baza ei. 
Am vizitat repejor Orheiul Vechi. Nu am avut timp să văd unele puncte de interes precum mânăstirea rupestră Butuceni, chilia lui Bosie, ruinele băilor tătărești sau urmele fortificațiilor dacice care utilizau optim poziția strategică a falezelor de pe Răut.

The cliff goes on in the distance behind the church, with the river winding under it. 
The visit at the Old Orhei reservation was a quick one. I did not have time to visit other interesting places like the Butuceni cave church, the Bosie monk cell (carved in stone) or the ruins of the Dacian fortress that once stood on this hill.

Fotografiile 1 şi 6: Ion Dranicer
Pictures 1 and 5: Ion Dranicer

Comentarii