Maglavit

Localitatea Maglavit de pe malul Dunării este cunoscută mai ales pentru episodul din 1935, când un cioban, Petrache Lupu, a avut o vedenie în care i s-a arătat Dumnezeu îndemnând oamenii să se lase de păcate şi să trăiască o viaţă curată. Episodul a fost destul de celebru în epocă, până a fost înecat în vâltorile războiului şi uitat în perioada comunistă.

Maglavit, on the Danube bank, is well known for an apparition which occured in 1935. A shepherd, Petrache Lupu, claimed he saw God, who commanded that men stop living in sin and change their ways for the better.

În centrul satului se află o troiţă dedicată miracolului şi statuia ciobanului, amplasată recent.

In the center of the village a cross was erected in remembrance of the miracle. Next to it is a statue of shepherd Petrache Lupu.

Satul se mândreşte cu câteva case de epocă ale unor oameni mai înstăriţi.

In the village I saw a few remarkable houses, end of 19th century probably.

Biserica satului este pe şoseaua principală şi mi-a plăcut în mod deosebit clopotniţa, construită parţial din lemn.

The village church is on the main road and I liked its belltower most. It's largely built of wood, it is very rustic.

clopotniţa de la Maglavit

the Maglavit belltower

Însă indiscutabil, cel mai mult în sat mi-a plăcut monumentul eroilor "morţi pentru patrie în războiul 1916-1919", foarte asemănător celui de la Cetate.

However, what most impressed me in Maglavit is the heroes monument, dedicated to those who fell in the Grat War that Romania fought between 1916 and 1919. It resembles the monument in Cetate.

Motivul pentru care acest monument m-a impresionat în mod deosebit este inscripţia: o moştenire şi un înflăcărat îndemn pentru păstrarea unităţii naţionale, pe care din păcate nu am fost vrednici să o apărăm. Îmi place foarte, foarte mult formula folosită, sunt cuvinte puţine, dar puternice.

The reason why I like this monument so much is the inscription, describing the national heritage and calling for the defense of national unity: 
"To you, heirs and descendants, we leave the ancestral bravery and glory. We also leave you our fulfiled dream, 'Great Romania'. Guard it's boundaries and cherish it." 
I find it says a lot with few words. 

Comentarii