Podul "Noua Europă" Calafat - VidinDin anul 2013, România și Bulgaria sunt legate de un nou pod, construit de vecinii de la sud, cu fonduri europene. Podul ce leagă orașele Calafat și Vidin se numește “Podul Noua Europă” și completează punctele de trecere a Dunării, pe lângă mai vechiul “Pod al Prieteniei” dintre Giurgiu și Ruse.


Since 2013, Romania and Bulgaria are linked by a new bridge, built by our southern neighbors with European funds. The bridge linking the towns of Calafat and Vidin is called “The new Europe Bridge” and completes the Danube crossings, along with the older Danube “Friendship Bridge” between Giurgiu and Ruse.

Podul Noua Europă, văzut de la Calafat, de pe mal.

The New Europe Bridge seen from the Calafat bank.

Podul este de tip hobanat, cu deschidere de 180 de metri între piloni. Întregul proiect a costat 226 milioane de euro.

It is a cable-stayed bridge, with a 180 meter span between pillars. Its total cost was 226 million Euros.


Podul este rutier dar și feroviar. De asemenea, îl pot traversa pietoni și bibicliști, fără taxă.

The bridge functions as a road bridge and railway bridge. Also, pedestrians and bikers can cross it without paying a toll. 

Zoom pe pilonii podului, construiți în stil original.

Zoom on the original design of the pillars.

Podul poate fi admirat din mai multe puncte din parcul orașului Calafat.

The bridge can be admired from several places, in the park on the Calafat bank.

Deschiderea podului a însemnat, pentru mulți localnici din Calafat și Vidin, prima comunicare între cele două orașe, mai ales în primele săptămâni, când nu a existat taxă de pod. Chiar și după intrarea în normal, noul pod scoate din izolare cele două zone din punct de vedere al turismului sau al traficului internațional. Și eu am vizitat aceste locuri doar datorită noului pod, facilitator și punct de atracție totodată.


The new bridge meant, for many locals in Calafat and Vidin, the first time they discovered the neighboring town, especially in the first few weeks, when no bridge tax was applied. Even after that, the new bridge meant taking Calafat and Vidin from their isolation, from a road transportation and a touristic point of view. Myself I only visited these places because of the bridge, which facilitates communication and is an attraction in itself.

Granița româno-bulgară, acum mai ușor de trecut, așa cum ar trebui să fie toate granițele europene.

The Romanian-Bulgarian border, now easier to cross, as should be all European borders.
Comentarii