Baba Vida - Cetatea Vidin

Miezul orașului Vidin este cetatea, principalul obiectiv turistic și totodată sufletul lui: Baba Vida.
Construită în Evul Mediu, perioada de glorie a Bulgariei, a supraviețuit, cu noroc, până în vremurile noastre.

The core of the city of Vidin is the fortress, its main touristic attraction, in fact its very soul: Baba Vida. Built in the Late Middle Ages, Bulgaria's Golden Age, it survived, with luck, until present times.

Legenda spune că cetatea a fost contruită de o preafumoasă prințesă, Vida, demult de tot. De aceea, cetatea a primit numele de Baba Vida - bunicuța Vida sau bătrâna Vida. "Babă", la fel ca în română, înseamnă bătrână.

A legend says that the fortress was built by a beautiful princess, Vida. That was a long time ago, hence its name: Baba Vida "grandmother Vida".

Realitatea istorică este însă alta. Cetatea a fost construită între secolele X și XIV, servind succesiv ca fortăreață de frontieră sau reședință princiară. Perioada de glorie a cetății a fost domnia lui Ivan Strațimir, Țar în Vidin (1356-1396). Când a căzut pradă otomanilor iar stăpânul cetății luat prizonier și ucis, a fost ultima palmă de pâmânt bulgăresc cucerit.

In reality, the fortress was built between the Xth and XIVth centuries, seving as a border fortress and princely court. Its most glorious period was the reign on Tsar Ivan Stratsimir (1356-1396) who made Vidin the capital of a small Bulgarian principality. When it finally fell to the Ottomans and he was murdered in captivity, it represented the last Bulgarian fortress conquered.

Sub otomani, Vidinul a servit multă breme ca garnizoană sau închisoare. Pe finalul acetei domninații, o nouă căpetenie s-a făcut remarcată la Vidin: Osman Pasvantoglu. La finalul secolului 18 și până la moartea lui în 1807, a condus cvasi-independent un principat pe Dunăre, reședința pașei fiind chiar cetatea. La noi, personajul e cunoscut sub numele Pasvante Chioru. "Pe vremea lui Pasvante Chioru" înseamnă "vremuri de demult", de regulă proaste, amintind de expedițiile de jaf pe care pașa le făcea în Oltenia. 

Under the Ottomans, the Vidin fortress served as barracks or prison. At the end of that period, another charismatic ruler rose in Vidin: Osman Pasvantoglu, or Osman the One-Eyed. At the end of the 18th century he ruled quasi-independently in Vidin, launching raids accross the Danube into Wallachia, where "the times of Pasvante" still refer to a times long ago, bad times usually.

Poziția izolată a cetății în Imperiul Otoman i-a asigurat supraviețuirea, nefiind demolată precum multe alte fortărețe bulgare. Astfel, restaurată, a ajuns în prezent principala atracție turistică din nord-vestul Bulgariei.

Its isolated position in the Ottoman Empire meant that it was never dismantled, like other Bulgarian fortresses. Restored, it became the main touristic attraction in north-western Bulgaria.


intrarea în cetate / the entrance

planul cetății: două rânduri de ziduri și turnuri puternice / the plan of the fortress: two rows of walls and strong towers

curtea interioară / the inner courtyard

tunelul principal de acces terasele de pe ziduri / the main access tunnel leading to the ramparts

Zidurile și meterezele sunt tot atâtea terase înierbate de pe care se pot admira orașul și Dunărea. 

The walls and the remparts are grassy terraces from where one can admire the city and the Danube.

Îmi place atmosfera ușor sălbatică de pe ziduri, fără prea multe amenajări și chiar fără parapeți protectori spre scările și tunelurile de acces. 

I like the wild aspect of the walls, without much improvements and even without many fences closing off the access tunnels and stairs.


În centrul perimetrului, curtea interioară a cetății. / In the middle there is the inner courtyard.

Curtea interioară văzută de pe metereze. / The inner courtyard as seen from the remparts.

Una dintre multele scărițe ce duc pe metereze. / One of the many small stairs leading to the remparts.

Turnurile cetății, frumos restaurate. / The fortress' towers, beautifully restored.

Unul dintre turnurile cetății. / Close-up to a tower.

Priveliște spre puntea de intrare. / The view towards the entrance bridge.

Parcul cetății. / The park surrounding the fortress.

Vedere spre Dunăre. / View on the Danube.

Din când în când o barjă sau o bărcuță de agrement alunecă pe Dunăre. 

Once in a while a barge or a small boat floats on the Danube before the fortress.

Intrarea cetății Vidin. / The entrance to the fortress.

Impresionantele ziduri din piatră cioplită ale cetății Vidin. / The massive stone walls of the Vidin fortress.

Cetatea Vidin văzută de pe faleza Dunării, o priveliște pe care nu trebuie să o ratați. 

The Vidin fortress seen from the Danube river bank, a view you shouldn't miss.

Comentarii