Catedrala Mitropolitană din Chișinău

Nu departe de statuia lui Ștefan cel Mare, se află celălalt simbol al Chișinăului, Catedrala Mitropolitană.
Înconjurată de un frumos parc, este o bijuterie neoclasică, ridicată după planurile arhitectului Avraam Melnikov în anul 1836.

Not far from the statue of Stephen the Great is the other symbol of Chișinău, the Metropolitan Cathedral.
Surrounded by a beautiful park, it is a Neoclassical jewel, built after the plans of architect Avraam Melnikov in 1836.


Aceasta este imaginea catedralei și clopotniței în secolul 19 - relevant pentru că biserica a suferit importante stricăciuni în al Doilea Război Mondial iar clopotnița a fost demolată de comuniști în 1962, fiind reconstruită în 1997.

This is a picture of the cathedral in the 19th century - relevant because the church was partially destroyed in World War II and the bell tower demolished by the communists in 1962. It was rebuilt in 1997. 

Ansamblul Catedralei astăzi. 

The Cathedral and bell tower today.

Stilul arhitectural este foarte sobru, cele patru frontoane fiind susținute de coloane dorice.

Its architecture is very sober, the four pediments held by Doric columns.  

Totuși, catedrala  de la Chișinău m-a trimis întotdeauna cu gândul la sora ei mai mare de la Helsinki, pe care am avut ocazia recent de a o admira pe viu. Aceasta este mult mai mare, decorată în stilul corintic mai bogat și amplasată pe un deal ce domină orașul, dar în orice caz, eu le asociez foarte mult una alteia. Amândouă se pretează foarte bine fotografiilor perfect simetrice din față sau diverselor unghiuri piezișe.

The Chișinău cathedral always made me think of its bigger sister in Helsinki, that I recently had the privilege of visiting. The latter is much bigger, decorated in the richer Corinthian style and placed on a hill; however, I associate the two in my mind. Both have great viewing angles, whether it is symmetrically on one of the facades or using various angles.  

Clopotnița reconstruită - eu nu aș fi remarcat vreo diferență dacă nu aflam, relativ recent, că nu este cea originală.

The rebuilt bell tower - I would not have noticed any difference had I not known about the destruction of the original construction.

Din ansamblul catedralei face parte și Arcul de Triumf. Deși aliniat pe axa catedralei și clopotniței, este construit mai târziu, în 1841, în alt stil canonic neoclasic - stilul corintic.

The Triumfal Arch competes the Cathedral ensemble. It is built later - in 1841 - in a different Neoclassical order, the Corinthian style.

Comentarii