Muzeul Ady Endre

Mulţi oameni de cultură s-au născut sau au locuit la Oradea. Printre cei mai cunoscuţi dintre aceștia se numără poetul maghiar Ady Endre (1877 - 1919).
Născut în satul Meţenţ din judeţul Satu Mare (actualmente Ady Endre, sau Adyfalva, în maghiară), poetul a marcat scena culturală şi litarară a Oradei la începutul secolului 20, exercitându-şi aici profesia de jurnalist.

Many cultural figures were born or lived in Oradea. One of the most famous is the Hungarian poet Ady Endre (1877 - 1919).
Born in Mețenț, Satu Mare county (today called Ady Endre, or Adyfalva, in Hungarian), the poet laid its mark on Oradea's cultural and literary scene at the beginning of the 20th century, while working as a journalist.

La Oradea s-a numărat printre fondatorii societăţii literare "A Holnap" (Mâine), ai cărei membri se strângeau în cafeneaua EMKE. Superba clădire Art Nouveau există și astăzi.

He was one of the founders of the literary society "A Holnap" (Tomorrow), whose members would congregate in the EMKE Café. The superb Art Nouveau building still stands.

Clădirea din Parcul Traian, în care este găzduit muzeul, nu este o casă memorială propriuzisă, ci o fostă cafenea, "Müller", pe care poetul o frecventa.
Interioarele sunt amenajate cu panouri care descriu pe larg viaţa şi activitatea publicistică a poetului. Prezintă deosebit interes relaţia zbuciumată a poetului cu doamna Diosy Ördönné, denumită "Adel Brül" sau "Leda" în poeziile sale, o femeie căsătorită care locuia în Franța. În perioada 1904 - 1911, poetul a călătorit de mai multe ori la Paris, experiența deschizându-i orizonturile și îmbogățindu-i opera literară. În acea perioadă a publicat volumul "Uj versek" (Poezii noi), care a marcat poezia maghiară, el fiind considerat primul poet maghiar modern. Influențat de Baudelaire și Verlaine, Ady Endre este considerat poet simbolist.

The building in Traian Park which houses the museum is not a memorial house per se, it is the former Café "Müller", that the poet used to visit.
The interiors are furnished with panels that describe extensively the poet's life and literary and journalistic activity.
Of special interest is the poet's tumultuous relationship with Mrs. Diosy Ördönné, called "Adel Brül" or "Leda" in his poems, a married woman who lived in France. Between 1904 and 1911, the poet traveled several times to Paris. This experience extended his horizons and enriched his literary creation. It is in that period that he published the volume "Uj versek" (New poems), which was a landmark for Hungarian poetry, while Ady was considered the first modern Hungarian poet. Influenced by Baudelaire and Verlaine, Ady Endre is considered part of Symbolism.  

Mobilierul include biroul de lucru al poetului și contribuie la recreearea atmosferei de epocă. 
Fapt interesant, Ady Endre și Octavian Goga erau prieteni. Așa se face că domeniul lui Octavian Goga, de la Ciucea, a aparținut mai întâi lui Endre, prin soția lui, Berta Boncza. La moartea lui Ady Endre în 1919, poetul român cumpără domeniul de la văduva prietenului său și reface castelul în stil neoromânesc.

The furniture includes the poet's desk and contributes to recreating the old atmosphere.
Interesting fact, Ady Endre and Octavian Goga were friends. Thus, Octavian Goga's domain in Ciucea belonged first to Endre, through his wife Berta Boncza. At Ady Endre's death in 1919, the Romanian poet bought the domain from his friend's widow and rebuilt the castle in Neoromanian style.

Muzeul este deschis marţi, joi şi sâmbătă 10 - 15 şi miercuri, vineri, duminică 10 - 14 şi 16 - 18.

The museum is open Tuesday, Thursday and Saturday 10 - 15 and Wednesday, Friday and Sunday 10 - 14 and 16 - 18.

Comentarii

Trimiteți un comentariu