Muzeul Militar Oradea


Pe motiv de inventar, nu am putut vizita Muzeul Militar de la Oradea, am putut doar admira clădirea din exterior și studia un pic tunurile de artilerie amplasate în fața ei. 
Inaugurat în 1971, este unicul muzeu militar din Transilvania, fiind relevant mai ales pentru istoria militară locală, în special luptele pentru eliberarea graniței de vest din toamna anului 1944. Ziua eliberării orașului Carei, 25 Octombrie, a rămas, de altfel, Ziua Armatei Române.
Aștept ocazia de a reveni la Oradea pentru a vizita acest muzeu.

The Oradea Military Museum was closed for inventory and thus I could not visit it. I could only admire the building from the exterior and observe the artillery canons placed in front of it.
Inaugurated in 1971, it is the only military museum in Transylvania, and is relevant especially for local military history, a high point being the battles for the liberation of the western border in the autumn of 1944. The date of the liberation of Carei, October 25th, has remained the anniversary date of the Romanian Army.
I look forward to visit this museum on the next opportunity.

Comentarii