Arbanasi

"Dacă mergi la Veliko Târnovo, musai să mergi și la Arbanasi!" auzeam mereu. Dar ce este acest Arbanasi?

"If you go to Veliko Tarnovo, you have to go to Arbanasi!" I kept on hearing. But what is this Arbanasi?

Situat pe înălțimile ce domină orașul de care am vorbit acum nu mult timp, Arbanasi este un sat de mult timp înstărit, devenit în vremurile moderne stațiune, care și-a păstrat pitorescul prin străduțele șerpuitoare, gardurile de piatră și casele cu arhitectură tradițională.

Built on the hills above the city, Arbanasi was a long time a prosperous village, which has become a resort. It has winding alleys, stone fences and traditional houses.

Atât de faimos a devenit Arbanasi încât și fostul dictator al Bulgariei, Todor Jivkov, a avut o reședință aici, denumit Palatul Arbanasi.

It became so famous that Todor Jivkov, the Bulgarian dictator, had a residence built: the Arbanasi Palace.

basorelieful de la intrare cu scene din istoria Bulgariei / the basrelief at the entrance with scenes from the history of Bulgaria

De pe esplanada palatului, devenit hotel de 5 stele, se poate admira priveliștea spre Veliko Târnovo.

It is a 5 star hotel with a beautiful view of Veliko Tarnovo.

poarta de intrare pe domeniul palatului / gateway to the hotel

Arbanasi nu este mare, această hartă poate servi ca ghid, iar ca punct de reper, palatul este în colțul stânga jos. Sunt multe comori de descoperit.

Arbanasi is small. This plan can be helpful. The palace is found in the lower left, but there are more treasures to be discovered.

Unele clădiri din sat sunt hoteluri luxoase, construite relativ recent. / Many of the luxurious villas were built recently.

Altele sunt mai vechi, deseori transformate în restaurant sau magazin de suveniruri.

Other older ones were transformed in restaurants and souvenir shops.

Altele sunt lăsate oarecum în paragină și au soarta incertă. / Others are left in partial ruin and their fate is uncertain.

Arbanasi se mândrește cu câteva biserici istorice, cu forma lor distinctă joasă și lipsite de clopotniță (cerința turcilor ca ele să nu eclipseze moscheele).

Arbanasi has several beautiful and ancient churches. They are built low, because the Ottomans would not allow them to eclipse their mosques.

Biserica "Nașterea Domnului" a fost consolidată prin mijloace moderne și vă recomand să o căutați pentru a-i descoperi pictura interioară absolut superbă, care datează din 1632.

The Church of the "Nativity" was consolidated with concrete bulwarks and I recommend you visit it: it has exquisite paintings dating from 1632.

O altă biserică semnificativă este Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril".

Another significant church is "Archangels Michael and Gabriel".

Domeniul și aleea ce duce la biserică. / The alley leading to the church.

Satul este împânzit de peisaje și colțuri pitorești. / Picturesque corners in Arbanasi.


Timp de secole, cei mai bogați comercianți din imperiul otoman dar și boieri români au avut reședințe în Arbanasi. Una dintre cele mai frumoase este casa Konstantsalieva, construită la începutul secolului 17. Poate fi vizitată în fiecare zi între orele 9 și 18, mai puțin lunea.

The richest merchants in the Ottoman Empire built residences in Arbanasi, like the Konstansalieva house. It is open to visitors Tuesday to Sunday between 9h and 18h.

Interioarele sunt specifice pentru perioada otomană în Balcani, cu lavițe joase, sobe de cărămidă și vase din cupru.

Specific Balkan interiors: low benches, brick stoves and copper plates.


De neocolit este Complexul Etnografic Bakgarka, o casă veche de peste 350 de ani, care cândva a aparținut și domnitorului Constantin Brâncoveanu (iată că am legat și Arbanasi de istoria României!)

The Bakgarka Ethnographic Complex is 350 years old and Romanian Prince Constantin Brâncoveanu once owned it (Romanian traces in Arbanasi!)

plimbare plăcută! / enjoy your walk!

Comentarii